Så här såg det ut på Storängens station i onsdags förra veckan. Träperrongen hade då rivits. Foto: Pekka Pääkkö

Perrongen vid Storängens station blev kaffeved

Nu är rivningsarbetet av träperrongerna i gång. Sju gamla träperronger på Saltsjöbanan ska rivas och ersättas med betongplattformar. Beslutet upprör egnahemsföreningen i Storängen, där en av perrongerna redan rivits. Även kommunantikvarien är kritisk.

  • Publicerad 13:11, 20 jun 2016

I samband med att Saltsjöbanan renoveras under sommaren rivs träperrongerna på stationerna Igel-boda, Storängen, Erstaviksbadet och norra plattformen vid Saltsjöbaden.

När renoveringsarbetena fortsätter nästa sommar planerar SL att riva även träperrongerna i Saltsjö-Duvnäs, Solsidan och den norra plattformen i Neglinge.

Enligt projektledaren för upprustningen av Saltsjöbanan, Tomas Ramstedt vid SL, ska samtliga träperronger ersättas med betongplattformar.

SL bedömer att träperrongerna, som är flera decennier gamla, behöver bytas ut.

De bedöms bland annat inte uppfylla dagens krav på tillgänglighet och är svårare att sköta vintertid än betongperronger, bland annat vid halkbekämpning.

Egnahemsföreningen i Storängen, där en av träperrongerna revs i förra veckan, är kritisk:

– Man förstör oersättliga kulturskatter, säger Ingvar Wikström i föreningen.

När Mitt i Nacka i förra veckan pratade med Nacka kommuns stadsbyggnadsservice, var beskedet att det finns bygglov som inkluderar rivningslov både för träperrongen i Storängen och i Igelboda.

Även träperrongen i Erstaviksbadet var det fritt fram att riva.

I vintras skrev Mitt i om en tjänsteskrivelse från bland andra kommunantikvarien Marie Legars i Nacka kommun. Hon tyckte att träperrongerna i så stor utsträckning som möjligt ska bevaras.

Bland annat skrev hon att träperrongerna med sina ”öppna underreden” är en mycket viktig del av ”stationsmiljöernas kulturhistoriska karaktär”.

Tillsammans med den stadsplanerare som var med och författade rapporten lämnades en öppning: i andra hand borde nya perronger byggas ”utifrån ett varsamt tillvägagångssätt som lever upp till plan- och bygglagen”.

I ett mejl till Mitt i förra veckan står Marie Legars fast vid sin kritik mot rivningarna.

Legars skriver bland annat att Saltsjöbanan har ett ”mycket högt kulturhistoriskt värde… som skapat förutsättningar för villasamhällenas framväxt i kommunen. ”

Hon skriver vidare att träperrongerna är en viktig del i stationsmiljöerna och fortsätter:

”Den förvandling som nu görs på Saltsjöbanan får stora negativa konsekvenser för kulturhistoriska värden.”

Tomas Ramstedt, projektledare vid SL, svarar i ett mejl att SL och Nacka kommun tillsammans har kommit fram till beslutet att riva perrongerna:

”Vi har i samråd med Nacka kommun kommit fram till att det här är den mest fördelaktiga lösningen med avseende tillgänglighet och säkerhet för resenärer som vistas i stationsmiljön. I processen för att ta fram bygglovet har kommunantikvarien varit delaktig”.