Fruängsgården har varit hårt drabbat av covid-19. Foto: Mitt i/Most photos

Pensionärsråd kräver att Fruängsgården utreds

Trots att stadens äldreboenden haft besöksförbud i flera månader har äldre och sjuka dött av covid-19. Fruängsgården är ett av boendena som drabbats hårt – och nu kräver pensionärsrådet att en extern granskning av boendet görs.

  • Publicerad 11:25, 17 jun 2020

I en debattartikel i Bättre stadsdel kritiserar pensionärsrådet i Hägersten-Liljeholmen stadsdelens hantering av coronasmittan på äldreboendet Fruängsgården.

30 äldre har dött

I april avslöjade Mitt i att över 20 personer smittats av coronaviruset på Fruängsgården, ett äldreboende för främst dementa i Fruängen. Enligt personalen berodde det bland annat på brist på utbildning, att personal flyttades mellan avdelningar och att det inte fanns tillräckligt med skyddsutrustning. En månad senare fanns skyddsutrustning på plats och personal utbildades i hygien, enligt stadsdelsdirektören Gunilla Davidsson.

I maj stod det klart att uppemot 30 personer dött till följd av coronaviruset på boendet och en intern utredning inleddes.

Kräver oberoende granskning

Men det räcker inte, anser pensionärsrådet i stadsdelen.

”Klyftan mellan personalens uppfattningar om svåra missförhållanden som redovisats i massmedias reportage, och chefspersonernas positiva tolkningar av samma förhållanden har varit alltför stor. Vi vill istället att det snarast görs en extern utredning av kompetent personal med en oberoende ställning i förhållande till stadsdelens förvaltning”, skriver bland andra pensionärsrådets ordförande Gunnar Carlsson i debattartikeln.

Extern granskning kommer

– Vi gör alltid en internutredning vid extraordinära händelser, säger stadsdelsdirektören Gunilla Davidsson till Mitt i.

Men även en extern utredning kan göras, säger hon.

– Staden kommer att göra en extern granskning av äldreboenden i staden. Jag ska undersöka om det är alla äldreboenden, eller bara vissa. Vi välkomnar en extern utredning.

Gunilla Davidsson. Foto: Stockholms stad

Enligt Gunilla Davidsson är läget på Fruängsgården betydligt lugnare nu.

– Vi har haft ett projekt med regionen och testat alla medarbetare. Det är jättestabilt nu. Vi har extrabemannat inför sommaren och det finns gott om personal och skyddsutrustning.