Pendelbåtar slår rekord – så många tar sjövägen till jobbet

Mälarvy och Saltsjöstänk eller bilkö och t-baneträngsel. För dem som kan välja är nog valet lätt. Nu slår pendelbåtarna rekord i antalet resenärer. – Det är en trevlig start på dagen, säger Michaela Haga (C) i sjötrafikutskottet.

  • Publicerad 14:14, 21 jan 2020

Stockholmarna gillar att färdas på vattnet. Under 2019 ökade båtpendlandet kraftigt.

Linje 80 (Sjövägen, går Nybroplan–Ropsten via Nacka strand och Dalenum) hade 1 344 052 påstigande 2019, en ökning med 22,5 procent mot året innan.

En båt i kvarten

Linjen fick fler avgångar under förra året, med 15-minuterstrafik i rusningstid på den mest trafikerade sträckan. Dessutom har större fartyg satts in.

Linje 82 från Norr Mälarstrand till Ekerö har mer än fördubblat antalet resenärer.

Linje 89 (Klara Mälarstrand – Ekerö) hade 169 526 påstigande 2019, en ökning med 121 procent från 2018.

Ett attraktivt alternativ

Michaela Haga

En förklaring till den kraftiga ökningen är att kvälls- och helgtrafik satts in, och att linjen trafikeras även sommartid.

– Pendelbåtarna är ett attraktivt alternativ till bil, buss eller andra kollektivtrafikslag. Dessutom kopplar de ihop målpunkter som annars inte binds ihop så snabbt, säger Michaela Haga (C), ordförande i Region Stockholms sjötrafikutskott.

Djurgårdsfärjan i kläm

Sämre går det för Linje 82, Djurgårdsfärjan. Där har antalet resenärer minskat med 11 procent. Nedgången har varit förväntad i och med att hållplatsen flyttats till ett mindre attraktivt läge på grund av Slussenombyggnaden.

Under 2019 reste 2 487 300 personer med färjan.

Nöjda resenärer

De som reser med pendelbåtarna är de kollektivtrafikresenärer som är mest nöjda:  97 procent enligt SL:s mätningar, mot 80-90 procent för övriga trafikslag.

– Det är nog lugnet som bidrar. Man kan sitta och titta ut över vattnet. Det är en trevlig start på dagen, säger Michaela Haga.

Sjövägen har fått fler turer och förlängd sträckning.

I år byggs trafiken ut ytterligare. Sjövägen har förlängts från Ropsten och upp till Mor Annas brygga på Lidingö, vilket innebär att Tranholmen och Storholmen fått året runt-trafik.

Två nya linjer

Senare i år införs en ny linje på prov: Stockholm – Rindö via Vaxholm, Lidingö och Nacka. Starten beräknas ske i höst.

Och 2022 blir det ytterligare en pendelbåt på prov, Stockholm – Ålstäket i Värmdö via Nacka.

En utredning om framtidens båttrafik pågår.

– Vi tittar på nya målpunkter i dialog med kommunerna och deras utvecklingsplaner. Det måste finnas resandeunderlag, infrastruktur och möjliga brygglägen, säger Michaela Haga.