Fårdala skola har i dag knappt 300 elever. Foto: Google Maps

Paviljong ger plats för årskurs 6 på Fårdala skola

Förra hösten flyttades årskurs 6 från Fårdala skola. Nu ska en paviljong ge det utrymme som behövs för en flytt tillbaka.

  • Publicerad 12:32, 14 dec 2020

Hösten 2019 flyttades årskurs 6 från Fårdala skola till Nyboda skola. Brist på klassrum var orsaken.

– Vi ser så pass negativa konsekvenser av flytten, elever väljer andra skolor och lärare slutar. Det urholkar skolans ekonomi, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i nämnden,

Flyttlasset ska därför gå tillbaka och Fårdala bli med årskurs 6 igen. Det beslutet togs vid senaste barn- och utbildningsnämndens möte.

En paviljong ska lösa platsproblemet.

– Målet är att paviljongen ska vara klar till hösten och nuvarande årskurs 5 ska kunna gå kvar på Fårdala, säger Jannice som kallar flytten tillbaka efterlängtad.

Skolor föreslås rivas och två nya byggas

Ett första grov uppskattning pekar på att paviljongen skulle kosta cirka 1,4 miljoner per år.

– I första läget vill vi undvika att sätta upp paviljonger men ibland är det sista lösningen.

Kommunen utreder nu, som Mitt i Tyresö tidigare har berättat, hur 400 nya skolplatser ska skapas i Tyresö på tio år sikt.

Vad händer på sikt med Fårdala?

– Genom att ta det här beslutet tar vi också beslut för att Fårdala ska vara en f-6-skola i fortsättningen.

Vill få plats med en till klass

Målet är att en tal- och språkklass också ska få plats i paviljongen.

– Det är liten klass där det ska finnas rätt stöd för elever med språksvårigheter.

Nämnden valde att ta beslutet om flytten nu före skolvalet i januari.

– Det är ett viktigt att det är tydligt vad som gäller inför valet.