De skadade träden har beräknats vara värda 2,6 miljoner kronor. Nu har de fått fällas. Staden har lämnat dem som "högstubbar". Foto: Läsarbild Privat

Paus för omstritt husbygge i Islinge

Den spektakulära lyxvillan i Islinge klättrar upp för den branta bergväggen vid Lidingövarvet. Grannarna har klagat ända till högsta instans för att få stoppa bygget. Men nu verkar det kontroversiella projektet stå still.

  • Publicerad 08:19, 26 maj 2020

Bygget på den branta fastigheten Ravinen 22 i Islinge har aktualiserats när några träd nedanför tomten utsatts för så allvarlig skadegörelse att de fått fällas. Träden, som fått djupa motorsågshack skuggar just den tomten.

En polisutredning om skadegörelsen pågår men i nuläget finns ingen misstänkt för brottet.

Infekterad byggstrid

Kring Ravinen 22 har dock en infekterad byggstrid med grannarna pågått flera år. Bygget är en spektakulär, modernt utformad  treplans lyxvilla med pool, takterass och garage i två plan.  Alltihop klättrar djärvt uppför den branta tomten på en av Lidingös dyraste adresser i Islinge med utsikt över vattnet.

Men från takterassen störs grannarna av insyn i kök och vardagsrum. De sprängningsarbeten som gjorts har också orsakat skador på grannarnas tomter. Något som ingen av de klagande grannarna enligt flera olika uppgifter fått kompensation för.

Högsta instans

En grupp grannar har drivit sitt överklagande ända upp i högsta instans, Mark och miljödomstolen. De vill att att domstolen upphäver det bygglov som staden gett och att domstolen håller en syn på platsen för att själva kunna se det – som de tycker –  orimliga i bygget.

De tycker inte alls att villans storlek och omfattning följer syftet i antagandehandlingen som säger att påverkan av grannar och parkmiljön ska minimeras. Men Mark- och miljödomstolen har precis som Länsstyrelsen och allra först Lidingö stad avslagit grannarnas överklagan.

– Minst sagt förvånande, säger en av grannarna. Ingen av dem vill prata med Mitt i med hänvisning till den känsliga situationen.

Entreprenör vill inte förknippas med projektet

Men sedan i mars verkar bygget på Ravinen 22 stått stilla. Förbipasserande har vittnat om att inget arbete pågår och även staden bekräftar den uppgiften.

– Det har varit en paus. Men som jag förstår är det pågående, säger Agneta Tarandi, bygglovschef.

Vid ett tillfälle tog entreprenören ned byggstaketen kring arbetsplatsen. Av säkerhetsskäl beordrade dock staden bygglovsavdelning att staketet skulle sättas upp.

Mitt i har varit i kontakt med entreprenören för att få uppgifterna bekräftade. De avbörjer dock att kommentera med hänvisning till att de inte vill bli förknippade med omständigheterna kring bygget eller fastighetsägaren. Ägaren är en 34-årig kvinna som Mitt i har försökt kontakta via hennes advokat.

Granne med kulturhistoriskt viktig villa

Konflikten kring Ravinen 22 har sin upprinnelse innan bygget startade.

2011 avstyckades fastigheten Ravinen 22 från Ravinen 15. Syftet var att uppföra ett nybygge.  Då behövdes detaljplanen justeras för att reglera hur man skulle få bygga på den branta svårbyggda tomten som dessutom ligger granne med en funkisvilla som Stockholm läns museum bedömer ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Detaljer i kamouflagemönster

2017 godkände staden bygglovet av den spektakulära treplansvillan med detaljer i kamouflagemönster. Det planerade bygget ansågs samspela väl med omgivning och bebyggelse runtomkring.

– Det är inte alla som gillar den typen av gestaltning, säger Agneta Tarandi, bygglovschef på Lidingö stad.

”Helt planenlig”

Hon kan inte, trots grannarnas kritik och överklaganden se att staden skulle ompröva bygglovet.

Jag kan inte se att vi skulle kunnat komma fram till ett annat beslut, en annan synpunkt man har ju prövat det i Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Det vi förhåller oss till är detaljplanen och utifrån den så är det en lämplig nybyggnation som är helt planenlig.

Om detaljplanen skulle göras om idag? Skulle ni komma fram till något annat då?

Det vet jag inte. Hade detaljplanen gjorts i dag hade uppdraget kunnat se annorlunda ut. Det är ju politikerna som ger oss uppdrag till nya detaljplaner.