Patienter fick vänta på svar

  • Publicerad 12:24, 23 dec 2012

LÄNET Cirka 1 200 röntgensvar skickades iväg blanka från Aleris röntgenmottagningar, vilket gav upphov till 1-16 dagar försenade diagnoser. Det framgår av en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Felet uppdagades genast, men det tog flera dagar innan orsaken hittades.