Det första svenska dödsfallet till följd av coronaviruset har bekräftats på Karolinska i Huddinge. Foto: Veronica Johansson

Patient på Karolinska i Huddinge död i corona

En äldre patient på Karolinska i Huddinge har dött till följd av coronaviruset. Dödsfallet är det första i Sverige.

  • Publicerad 16:37, 11 mar 2020

På tisdagen lades två patienter in för intensivvård för det nya coronaviruset på Karolinska i Huddinge.

Sjukhusets presschef Kim Sjölund kunde bekräfta att de två patienterna lagts in på intensivvårdsavdelningen men ville inte lämna några ytterligare kommentarer.

Första dödsfallet i Sverige

Under onsdagen kom beskedet att en av de två inlagda patienterna dött till följd av coronaviruset. Den avlidna är en äldre person.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får mest allvarliga konsekvenser av covid-19, säger Per Follin, smittskyddsläkare Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Under onsdagskvällen höll Smittskydd Stockholm en presskonferens där de bekräftar att den nu avlidna personen, som var i 70-årsåldern, vårdats på intensiven under en kortare period. Personen ska inte ha vistats utomlands.

– Vi har inte kunnat härleda smittan till utlandet, det finns en begynnande misstanke om att det är en inhemsk smitta, säger Per Follin, på presskonferensen.

De personer som betraktats som närkontakter ska vara extra uppmärksamma på symptom. Personer utan symptom betraktas som friska men vid första tecken på en luftvägsinfektion, som torrhosta, ska direkt hålla sig hemma.

233 personer smittade

Den andra personen som lades in på Karolinska under tisdagen är fortsatt i behov av intensivvård. I nuläget är 233 personer smittade av coronaviruset och drygt 2 700 personer har testats för smittat.

– För att minska risken för smittspridning särskilt till äldre och andra riskgrupper är det viktigt att den som är sjuk, oavsett diagnos, stannar hemma. Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom och är i behov av vård även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för vägledning till rätt vård. Man ska inte åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.


Coronafall i Stockholm

Loading…


Datumet då siffran rapporterades. Från och med 7 mars redovisas antal fall för föregående avslutat dygn. Källa: Folkhälsomyndigheten/Region Stockholm