Nu anmäler sjukhuset en händelse som inträffade under 2019. Arkivbild. Foto: Läsarbild Anna Simonsson

Patient på akuten glömdes bort – hittades död

Nu lex Maria-anmäler Danderyds sjukhus en händelse från förra året där en patient som ankom till akutmottagningen med illamående, diarré och kräkningar lämnades på ett rum för att senare hittas avliden.

  • Publicerad 05:03, 5 aug 2020

I sin anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, skriver sjukhuset att patienten led av illamående, diarré och kräkningar och hade fått dropp under ambulansfärden.

Efter att en bedömning var gjord på akuten lämnades patienten på ett rum. I väntan på att läkare skulle undersöka symtomen närmare togs blodprover, dessa visade sig vara avvikande.

Provresultaten glömdes bort

Sjukhuset skriver i sin anmälan att blodprovernas resultat inte uppmärksammats och att man ”senare finner patienten livlös inne på rummet”. Återupplivningsförsök inleddes men utan framgång.

Danderyds sjukhus konstaterar att deras egen utredning av händelsen visat på att ordinarie rutiner inte följts och att de avvikande provsvaren inte noterades.

Orsaken: hög arbetsbelastning

Orsaken till att det hela har kunnat inträffa bedömer sjukhuset är den höga arbetsbelastningen på akutmottagningen där ”sannolikt viktiga moment fallit bort på grund av prioritering av arbetsuppgifter, bristande kommunikation och att ansvarsfördelningen varit oklar.”

Nu har man vidtagit en rad åtgärder för att något liknande inte ska kunna inträffa. Bland annat att akutmottagningen startat upp ett arbete för att ”se över och förtydliga roller och ansvar när extrapersonal kallas in vid hög belastning”.