Konceptbild. Det som i dag göms bakom byggplank ska vid arbetets färdigställande bli lummigt och grönt. Foto: White Arkitekter/Tegmark

Parkhänget i Fatbursparken får vänta i två år till

I över ett år har bygget i norra Fatbursparken stått helt stilla. Orsaken är strul med bygglov – nu finns dock hopp om en lösning.

  • Publicerad 16:00, 6 maj 2022

De värnar om sina tunnlar, vi värnar om att parken ska bli bra.

Staden har i två år jobbat med att rusta upp Fatbursparken. Mycket är klart, men i parkens nordvästra del har arbetet stött på patrull.

Sedan början av 2021 har bygget innanför planket stått stilla.

Staden sökte där ett bygglov för en konstruktion som kallas Tvärstråket, en ny gångväg som ska löpa från mittstråket till Mariagårdstäppan, över den bit av parken där Trafikverket däckat över de gamla spåren.

I samband med det framkom nya uppgifter som behövde kontrolleras så att det gick att bygga som det var projekterat.

– Vi för en dialog med Trafikverket om hur vi kan utveckla parkytan ovanpå deras konstruktion. De värnar sina tunnlar, vi värnar om att parken ska bli bra, säger projektkommunikatören Elisabeth Lindvall.

Vision. Så här är det tänkt att Fatbursparken ska se ut när upprustningen är klar. Foto: White Arkitekter/Tegmark

Nytt bygglov har sökts

Nu har ett nytt bygglov sökts, men det har ännu inte godkänts då det fortfarande finns saker att reda ut.

– Vi ser en liten ljusning nu. Så snart vi har avslutat dialogen och fått bygglov kan vi starta arbetet med upprustningen, säger Christina Winberg, projektledare vid exploateringskontoret.

Från början var planen att hela parken skulle stå klar sommaren 2022. Men pausen i väntan på bygglov har gjort att projektet försenats.

– Vi beräknar att arbetena kan komma igång nu i höst, men det kan också bli tidigare. Ambitionen är att parken är helt färdigställd vid årsskiftet 2023/2024.

Nu rustas Fatbursparken

Fatbursparkens upprustning försenas

Det ska göras

Fatbursparken och Mariagårdstäppan knyts samman med en gångväg och stora, lätt sluttande gräsytor.

Sittplatser, gångar och planteringar ska ge delar av parken en trädgårdskaraktär.

Flera av de träd som planerats ska vara olika arter av körsbärsträd.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre