Maria Fedor flyttade till Kärrtorp från Hammarbyhöjden i våras. Hon är skeptisk till byggplanerna. – Jag flyttade hit just för att det inte byggs lika mycket här. Och jag har trivts jättebra, säger hon. Jag förstår att det behövs bostäder, men jag tycker också att det är synd att det byggs i varenda del som finns i Söderort. Även om just den här platsen idag inte är jätterolig behövs det återvinning och parkering här. Så det är klart att det är tråkigt om det försvinner. Foto: Clarence Frenker

Parkeringsplats i Kärrtorp kan bli bostäder

Fler bostäder kan vara på gång i Kärrtorp, men för det krävs att en befintlig parkering rivs för att göra plats.

  • Publicerad 16:30, 24 sep 2019

Parkeringen och återvinningsstationen vid korsningen Holmögaddsvägen/Kärrtorpsvägen kan komma att rivas för att ge plats för fler bostäder i området.

Marken är hett eftertraktad enligt staden som fått in flera markanvisningsansökningar från olika byggherrar som vill sätta spaden i backen på platsen.

Så nu går staden vidare med att utreda om platsen skulle lämpa sig bättre som bostäder än parkering.

– Projektet är i ett väldigt tidigt skede, men vi kommer att utreda om det är ekonomiskt och tekniska möjligt att bygga här, säger Ann Wetterström, projektledare på exploateringskontoret.

Enligt staden är parkeringsplatsen, som är en sju-dygnsparkering, välanvänd och samtidigt har flera parkeringar i Kärrtorp tagits bort under de senaste åren för att göra plats för bostäder.

Därför kommer staden nu bland annat göra en utredning kring parkeringsplatsbehovet kontra bostadsbehovet och hur stora konsekvenserna blir om parkeringen tas bort.

– Hur många bostäder det skulle kunna bli vet jag inte. Det är något som får utredas i ett senare skede av stadsbyggnadskontoret, säger Ann Wetterström.