Påbyggnad. Infartsparkeringen i Farsta strand byggs på med ett p-hus i två våningar. Foto: Stockholm parkering

Parkeringshus byggs i Farsta strand

Infartsparkeringen i Farsta strand byggs på med ett p-hus i två våningar. 160 nya platser reserveras för de som bor i området.

  • Publicerad 10:27, 15 okt 2020

Farsta strand är på väg att förtätas med flera nya flerbostadshus. När husen fylls med nya Farsta strands-bor behövs det fler parkeringsplatser också.

Det anser i alla fall exploateringskontoret i Stockholms stad, som har bett Stockholm parkering att undersöka möjligheten att bygga ut nuvarande infartsparkering.

160 nya platser

På sitt senaste sammanträde tog Stockholm parkering ett inriktningsbeslut: Ett parkeringshus i två våningar med 160 nya platser ska byggas ovanpå infartsparkeringen vid Ågesta broväg.

Enligt beslutet blir infartsparkeringen kvar i bottenvåningen, medan samtliga nya platser blir boendeparkering för de som bor i området.

Som en anpassning till en framtid utan fossila bränslen, ska hälften av de nya parkeringsplatserna förses med laddplatser för elbilar – med möjlighet till utökning framöver.

Cyklar får också plats

Och inte nog med det. För den som hellre vill köra miljövänligt på riktigt – alltså på två hjul – ska det nya parkeringshuset också utrustas med hyrbara cykelboxar, uppger Miljöpartiet.

Enligt den preliminära tidplanen ska parkeringshuset börja byggas under nästa år.

106 platser blir 266

Infartsparkeringen vid Ågesta broväg i Farsta strand har i dag 106 platser.

Dessa platser bibehålls som infartsparkering, medan de 160 nya blir boendeparkering.

Källa: Stockholm parkering

Visa merVisa mindre