Parkeringen ska stängslas in 

Trafikkontoret satte upp skyltar för att få bukt med sopdumpningen i Årsta partihallar – men det hjälpte inte. – Folk skiter i skyltarna, säger Cecilia Forsgren på trafikkontoret. Nu ska parkeringen stängslas in. Samtidigt planeras för en ny logistikhall och en ”grön välkomnande entré”.

  • Publicerad 14:13, 9 feb 2017

Mitt i skrev i våras om sopdumpningen vid Årsta partihallar. En parkeringsplats vid Brunnbyvägen är täckt av ett sopberg. Dumpningen har pågått under många år, men eskalerat de senaste åren.
Staden verkar stå handfallen inför problemen. Efter att Mitti skrev om det satte staden upp skyltar om att tippning är förbjuden. Men det har inte hjälpt. Berget av sopor växer runt omkring skylten.

– Folk skiter i skyltarna helt enkelt, säger Cecilia Forsgren på trafikkontoret.

Nu ska parkeringen stängslas in. Ett staket ska helt enkelt sättas upp runt parkeringsplatserna i mitten, vilket gör ytan inte kan användas till något alls. Exploateringskontoret har begärt in offerter.

– Företagarna i området har själva kommit med det här förslaget. Hittills har alla varit positiva, säger Cecilia Forsgren.

Ny logistikhall ska utveckla området

Staden har också satt upp ett räcke längs med Partihandlarvägen mot spårområdet för att separera banområdet och vägen åt.

– Det har förbättrat parkeringssituationen, säger Cecilia Forsgren.

Samtidigt planeras för en ny logistikhall och en ny kontorsbyggnad i den västra delen av partihandelsområdet. Kontorsdelen ska placeras mot öster vilket bidrar till att förstärka Brunnbyvägen som huvudstråk. ”En välkomnande grön entrézon och åtgärder inom gatumarken bedöms bidra till en förbättrad trygghetskänsla och en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter som rör sig i området.” står det i projektbeskrivningen.

Projektet är nu ute på samråd, från den 7 februari till den 21 mars.