Omgörning på gång. I dag består Alléparken av en gräsmatta, några träd och en återvinningsstation. Foto: Anders Gustafsson

Park i Spånga ska få ansiktslyftning

Nu ska den något anonyma Alléparken i Spånga centrum piffas upp. Invånarna fick rösta i en tävling om hur den ska se ut.

  • Publicerad 12:00, 19 nov 2020

I dag består området mellan Kronofogdevägen och bostadsområdet vid Spånga stationsväg, av en stor gräsmatta, några träd och en återvinningsstation.

Nu är det tänkt att platsen, som idag är ganska anonym, ska piffas upp.

– Området håller på att utvecklas, det kommer mer byggnader i närområdet, det gör det viktigare med en bra mötesplats. Det blir viktigt med en plats där man kan njuta av lugnet och också aktivera sig, säger driftchef Suzanne Fyffe i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Stadsdelen har tagit fram tre olika teman för Alléparken, som invånarna nu fått rösta på.

– Vi har förstått att det är lättare för medborgarna att ta ställning till färdiga teman och om det kommer in synpunkter försöker vi naturligtvis ta hänsyn till dem, säger Suzanne Fyffe.

Inte första omröstningen

Stadsdelen har på samma sätt låtit invånarna avgöra vilken utformning Palmérsparken i Flysta ska ha. Vid det tillfället röstade drygt 850 invånare, enligt Fyffe.

– Vi hoppas på minst lika många nu, säger Suzanne Fyffe.

Omröstningen om den nya Alléparken pågick mellan 3 och 16 november. Under den första veckan hade 250 personer röstat.

Arbetet med ge Alléparken en ny utformning är tänkt att börja nästa år. Parken kan stå klar två år senare.

Zoner. Förslaget stadsdelen skissar på är att dela in den upprustade Alléparken i fyra zoner. Foto: PE teknik och arkitektur

Ligger centralt. Alléparken kommer att få ett än mer centralt läge i Spånga centrum, i takt med att nya bostäder byggs i området. Foto: PE teknik och arkitektur