Högsta domstolen. Här togs beslutet om att mannen från Sollentuna ska utlämnas på begäran från Turkiet. Foto: Motsphotos

Pappa från Sollentuna lämnas ut till Turkiet

En Sollentunabo i 20-årsåldern kommer att utlämnas till Turkiet där han är misstänkt för grovt narkotikabrott. Det står klart efter ett beslut i Högsta domstolen.

  • Publicerad 05:50, 30 nov 2021

Mannen är sedan flera år tillbaka misstänkt för innehav och försäljning av cirka 25 kilo cannabisharts i Turkiet, och en distriktsdomstol för grova brottmål har begärt honom utlämnad.

Själv har han motsatt sig utlämning och hävdat att en sådan skulle vara oförenlig med både Europakonventionen och Barnkonventionen.

Som skäl för detta har han angett att han riskerar förföljelse i Turkiet på grund av sin etnicitet och sina politiska åsikter.

Dessutom innebär fängelseförhållandena i Turkiet att han löper en verklig risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling.

Ytterligare argument mannen anför är att han har familj i Sverige.

Häktades för att inte kunna avvika

Nu har fallet avgjorts i Högsta domstolen, och beslutet blev att det inte finns något hinder mot att utlämna mannen.

Både Turkiet och Sverige har tillträtt 1957 års europeiska utlämnaingskonvention och den bygger på ”ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden bland konventionsstaterna”, konstaterar HD.

Det har heller inte, menar HD, framkommit några konkreta omständigheter som visar att mannen löper risk att utsättas för svår förföljelse eller tortyr på grund av sin härstamning eller politiska uppfattning.

När det gäller Barnkonventionen och principen om barnets bästa så ska det vägas mot intresset av att upprätthålla systemet med utlämning för lagföring av brott, förklarar HD, och bedömer att det senare väger tyngre i det här fallet.

I och med beslutet om utlämning tog HD även beslut om att mannen skulle häktas då det finns risk att han ”på fri fot avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring”.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tureberg får bidrag för Sollentuna GP

Nyheter Sprider kommunens namn till omvärlden, anser politikerna Turebergs FK får ett bidrag på 300 000 kronor per år för perioden 2022–2025 för att arrangera Sollentuna Grand Prix på Sollentunavallen. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat.söndag 16/1 6:40

Misstänkt tjuv med störsändare greps med nystulet gods

Nyheter Blockerade fjärrlåset till bil på parkering i Häggviks handelsplats Tack vare vittnen kunde polisen i Sollentuna gripa en misstänkt tjuv som ska ha använt sig av störsändare på parkeringen i Häggviks handelsplats.fredag 14/1 15:33