Panncentral i Kärrtorp kan bli lägenheter

25 nya hyresrätter kan byggas i en panncentral nedanför Arkövägen i Kärrtorp. Bakom ansökan ligger bolaget Svenska hus.

  • Publicerad 09:46, 8 jun 2018

Panncentralen ägs idag av bostadsrättsföreningen Långe Jan 2 på Arkövägen och står tom.

Men nu har Svenska hus tecknat ett avtal med bostadsrättsföreningen om att bygga om den till 25 hyreslägenheter.

– Ambitionen är att göra om panncentralen till lägenheter och samtidigt behålla så mycket som möjligt av den befintliga byggnaden, säger Philip Wallgren, regionchef, svenska hus

Enligt detaljplanen som är från 1948 får dock inte bostäder byggas på platsen. Så för att kunna genomföra bygget krävs en ny detaljplan.

Exploateringskontoret är positiva till byggplanen och som de menar ger ett välbehövligt tillskott av bostäder samtidigt som bostäderna kan öka trivseln och säkerheten i området.

Arbetet med att färdigställa den nya detaljplanen beräknas ta omkring 18 månader. Bygget beräknas starta 2020 och den första inflyttningen 2022.

Ärendet ska upp i exploateringsnämnden den 14 juni.