INSTÄLLT. Villa Skönvik under Salemsdagen. En av alla evenemang som fick ställas in under 2020 efter pandemins framfart. Foto: Salems hembygdsföreningen

Pandemin slår hårt mot hembygdsföreningarna

Med många inställda evenemang och stora ekonomiska förluster som följd har flera hembygdsföreningar i länet drabbats hårt av pandemin. Salem och Grödinge är inga undantag.

  • Publicerad 07:00, 11 apr 2021

Även om Sverige inte haft en total nedstängning av samhället, är det i mångt och mycket just det som hände för hembygdsföreningarna när pandemin svepte in i fjol.

– Vi brukar ha 2 500 besökare fördelat på ett 40-tal evenemang under ett normalår. I fjol hade vi strax under 500 besökare på hela året, och det var för att vi fick stänga allt någon gång i mitten av mars, och kunde öppna igen efter sommaren under mycket begränsade omständigheter, förklarar Barbro Gramén, ordförande i Grödinge hembygdsförening.

Och att det kommer färre folk på de få evenemang som man kan arrangera, vittnar även Björn Kallnér, ordförande i Salems hembygdsförening om.

– Vi kan inte ha våra inomhusaktiviteter, som vanligtvis lockar 50 personer. I stället har vi evenemang utomhus, som kanske drar 25 till 30 personer, säger han.

Ett brett stöd

Färre besök leder också till lägre intäkter. Men trots ett ekonomiskt tapp anser båda hembygdsföreningarna att pengar inte är det stora problemet – tack vare stöd från staten, kommunerna och medlemmarna.

– Vi har inte tappat någon medlem under förra året. I stället har många medlemmar betalat in extra pengar vid årsavgiften för att stötta oss, säger Barbro Gramén.

Nu tar de båda föreningarna sikte på ett 2021 som förhoppningsvis bär med sig lättnader och en successiv återgång till det normala, med många aktiviteter som följd. För alla aktiviteter som sköts på i fjol står nu redo att genomföras när läget väl tillåter.