BUDGET PÅ AVSTÅND. På säkert avstånd presenterade den grönblå majoriteten sitt budgetförslag för 2021 i Stockholm Foto: Elina Lundberg

Pandemin präglar Stockholms budget

Nästa års budgetsatsningar präglas av coronapandemin. Äldreomsorg och trygghet prioriteras av den grönblåa majoriteten, men oppositionen är kritisk och anser att hyresrätter och förskolan får stå tillbaka.

  • Publicerad 11:41, 11 nov 2020

När nästa års budget för Stockholms stad presenterades på onsdagen slog finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) fast att pandemin satt ”otroliga spår” i stadens verksamheter. Osäkerheten inför nästa år är stor och arbetslösheten i Stockholm väntas fortsätta öka.

Fokus i budgeten ligger därför på stadens kärnuppgifter, enligt Anna König Jerlmyr, som menar att majoriteten behövt prioritera hårdare. Kommunalskatten ska ligga kvar på 17,74 kronor.

– När vi nu samlar oss för att blicka mot 2021 fortsätter pandemin att genomsyra samtliga verksamheter i Stockholm, säger hon.

Mer pengar till äldreomsorgen

Pandemin har satt hård press på Stockholms äldreomsorg, som får mer pengar nästa år. Hemtjänstpengen höjs med 4,5 procent och pengen till särskilt boende med 3 procent.

Enligt äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) är det här den enskilt största satsningen som har gjorts på äldreomsorgen på sex år. Han vill att pengarna ska gå till kompetensutveckling, en bättre arbetsmiljö och höjda löner.

– Det här årets extra stora satsning ska ses i skenet av pandemins effekter på äldreomsorgen, där behoven har blottlagts ännu mer, säger Erik Slottner.

Staden ska bygga färre hyresrätter

Stadens egna bostadsbolag ska bygga färre hyresrätter nästa år, målet sänks från 1500 hyresrätter i år till 600. De ska fokusera på att bygga så kallade Stockholmshus, enklare och mer standardiserade bostäder med lägre hyra.

– Sen kan marknaden och alla de företag som trycker på staden och som vill få markanvisningar och vill vara med och bygga, inte minst hyresrätter, få större möjligheter att göra det, säger Anna König Jerlmyr (M).

Men det här får kritik av Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) menar att majoriteten nu håller på att avveckla allmännyttan.

– Fortsätter de i den här takten kommer vi väl snart behöva sätta upp hyresrätten på listan över fridlysta arter. Det är ett bedrövligt budskap att skicka till alla som letar bostad och en dyster prognos för de unga som snart blir stora nog att flytta hemifrån, säger Karin Wanngård.

Fler ordningsvakter

Ett trygghetspaket på 360 miljoner presenterades också, varav 100 miljoner går till stadens trygghetsfond som ska användas till fysiska ändringar av stadsmiljön. Nästan lika mycket, 97,5 miljoner kronor, ska gå till insatser som kameror och ordningsvakter. Idag finns 100 vakter runt om i staden. Nästa år kan de bli runt 120 stycken, tror Erik Slottner.

– Vi vet att synligheten av uniformerad personal, oavsett om det är polis eller ordningsvakter, spelar en stor roll för den upplevda tryggheten bland människor. Vi ser också i statistiken att ordningsvakterna gör många insatser och gör stor nytta, säger han.

Men Vänsterpartiets Clara Lindblom kritiserar prioriteringen. Det här är pengar som behöver skjutas till skolan och förskolan, anser hon. Majoritetens höjning av förskolepengen på 1,5 procent kommer inte täcka kostnaderna för höjda löner, säger hon.

– Det betyder i praktiken nedskärningar i förskolan. Det vi ser i många stadsdelar är att barngrupperna ökar och som förälder är jag uppriktigt oroad över att det görs ett sånt litet tillskott. Det är väldigt kortsiktigt att skära på barn och unga och i stället satsa på kameror och ordningsvakter, säger Clara Lindblom (V).

Cykelboom ska bevaras

Coronakrisen har gett stan en cykelboom när fler valt cykeln framför kollektivtrafiken. De här nya cyklisterna vill staden behålla. Därför ska staden ha en egen cykeljoursstyrka som ska övervaka och fixa till hinder på cykelvägarna. De ska både vara ute fysiskt och ha koll på stockholmarnas klagomål i Tyck till-appen.

– De bygger inte om en hel cykelbana men de kan lägga igen en grop eller se till att en entreprenör kommer tillbaka och fixar till saker. Du ska kunna gå in i Tyck till-appen och så händer det något. Det är otroligt viktigt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Sedan tidigare är det känt att kommunalskatten ska ligga kvar på 17,74 kronor.

GRÖNBLÅ STYRET. Erik Slottner, gruppledare (KD), Jan Jönsson, gruppledare (L), Anna König Jerlmyr, gruppledare (M), Daniel Helldén, gruppledare (MP), Karin Ernlund, gruppledare (C) Foto: Stockholm Stad

Andra satsningar

✓  Varje stadsdel ska få en särskild handläggare som ska arbeta för att stoppa organiserad brottslighet, rapporterade Jan Jönsson (L) från sitt vardagsrum på grund av förkylning.

✓10 miljoner tillförs till avhopparprogrammet för kriminella.

✓ 36 miljoner går till socialtjänstens arbete med barn och unga, ett sätt att förebygga kriminalitet bland unga.

✓ Satsning på grönområden, något som stockholmare nyttjat otroligt mycket på grund av covid-19-pandemin. 20 miljoner kronor extra satsas på området.

✓ Renare luft och mindre buller. Trafiken måste minska, den som ska vara kvar ska gå på el. En satsning på att hälften av platserna i alla nya garage som byggs ska vara laddplatser.

✓ Trafiknämnden får dryga 20 miljoner bland annat till städning av torg, förebyggande av klotter och tryggare gång- och cykeltunnlar.

✓ Biblioteken får 21 miljoner mer än i fjol.

✓ Stärkt kulturstöd, till yrkesverksamma kulturaktörer, på 10 miljoner kronor.

✓ Kulturskolan får 5 miljoner kronor mer för att utveckla digitala verktyg för sin undervisning.

Visa merVisa mindre