Pandemi och överklaganden försvårar utbyggnaden

Utbyggnaden av Roslagsbanan försenas med två år. Dessutom måste budgeten ökas igen, för andra gången i år.

  • Publicerad 05:00, 15 sep 2020

Trafikförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande bett om ytterligare 100 miljoner vilket regionens trafiknämnd ska ta ställning till den 22 september.

Pengarna ska användas för projektet med att utöka kapaciteten på de befintliga spåren, vilket är ett villkor för utbyggnaden till city.

Dessutom kommer bygget ta två år längre än planerat.

Överklagan drog ut på tiden

Fördröjningen beror på att planen med dubbla spår mellan Täby kyrkby och Kragstalund överklagades.

Under regeringskrisen 2018 las överklagan på is och när beslut fattades kunde planen inte längre följas.

Det ledde till en fördröjning på ett år. Men överklagan ledde också till att nödvändiga avstängningar skulle fördelas på två år istället för ett vilket ledde till ytterligare ett års fördröjning.

Notan för corona: 100 miljoner

Fördröjningen samt en rad andra överklaganden har lett till ökade kostnader på 428 miljoner kronor, vilket trafiknämnden klubbade igenom i maj. Men nu behövs mer pengar.

På grund av covid-19 sköts avstängningen av Kårstalinjen upp vilket kostade 71 miljoner kronor. Dessutom innebar det ökade kostnader för blixtinkallade lokförare och byggentreprenörer som inte jobbade på 23 miljoner kronor.

Man gör också bedömningen att det finns en risk för att covid-19 kan innebära ännu mer påverkan på utbyggnaden.

Under hösten och nästa år kommer projektet även ansöka om bidrag på 63 miljoner kronor från Trafikverket.