De vill flytta till huset som planeras på Apelvägen.

På torsdag ska Apelvägens framtid avgöras

Beslut har rivits upp av domstol. Partier har bytt ställning. Apelvägens framtid är tänkt att avgöras politiskt på torsdag. Irene Andersson vill flytta till ett av de planerade husen. ”Det är en fars”, säger hon.

  • Publicerad 14:11, 17 nov 2020

Höstmörkret har sänkts sig över Apelvägen nära Strandtorget. Sju personer går in bland träden på tomten där Bo Aktivt hus planeras.

De bor i Tyresö, i Vendelsö, Bromma och Hammarby Sjöstad.

Alla hoppas de på att få flytta in i det planerade 55+-boendet med inglasad vinterträdgård.

– Vi står nog nu ungefär i trädgården, säger Irene Andersson.

Bestämde sig 2017

För tre år sedan bestämde hon sig att hon vill flytta till det planerade huset.

– Jag vill åt trädgården, möjligheter till aktiviteter, pool, läget och gemenskapen. Jag vill flytta medan jag fortfarande är kapabel att söka nya kontakter.

I 22 år har hon bott i sitt hus vid Erstaviken i Tyresö.

– Jag har fyllt 75 år och min make gick bort för fem år sedan. Jag är pigg och frisk men varje år känns tomten större och det är tufft med underhåll. Det är dags för en ny generation att ta vid. Bor jag kvar kommer hemtjänsten så småningom och flyttar på mig och då har jag inte ett val längre, säger Irene.

230 lägenheter planeras

Två byggherrar vill bygga på Apelvägen: Bo Aktivt och Wallenstam.

Detaljplanen ger rätt att bygga cirka 50 bostadsrätter i hus med vinterträdgård i södra delen av området. Bo Aktivts boende riktar sig till personer som är över 55 år.

Detaljplanen ger också rätt att bygga 170 lägenheter, 600 kvadratmeter lokal och ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser i norra delen av området.

Visa merVisa mindre

Planen för Apelvägen har stött och blötts.

För fem år sedan fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Apelvägen. Det landade i ett förslag med Bo Aktivts hus men också cirka 170 andra lägenheter, med Wallenstam som byggherre.

Fullmäktige röstade igenom planen hösten 2018, men beslutet upphävdes i våras av domstol.

Beslut på torsdag

Tidigare i höstas skulle Tyresös politiker ta ställning igen. Flera partier hade ändrat åsikt under de två gångna åren. Med minsta möjliga marginal gick planen igenom i kommunstyrelsen.

Torsdagen den 19 november ska frågan upp i fullmäktige igen. Skulle partierna hålla samma linje som i kommunstyrelsen röstas inte planen igenom.

– Det är en fars. Vi har drabbats av orimlig byråkrati och röstfiskeri, säger Irene.

– Jag vänder mig främst mot velandet fram och tillbaka, säger Rolf Wall.

Hälften bokade

Hälften av de 52 lägenheterna i projektet är bokade, enligt ansvarig mäklare.

För fyra år sedan bokades den första lägenheten. Året efter gjorde Irene detsamma, innan politikerna i Tyresö hade tagit ställning till detaljplanen.

– Jag har inte förbundit mig att köpa utan kan kliva av och få tillbaka allt utom 5 000. Jag tycker att det var bra att jag fick vara med i ett tidigt stadium, hellre det än att kastas in sent, säger hon.

Här är turerna kring Apelvägen

2015: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Apelvägen.

2017: Tyresöborna får tycka till under samråd och granskning.

Våren 2018: Politikerna skickar förslaget på återremiss. Det arbetas om, bland annat får Bo Aktivts hus närmast Apelvägen en indragen översta våning.

Augusti 2018: Alla partier i kommunstyrelsen röstar för detaljplanen.

September 2018: Kommunfullmäktige röstar igenom detaljplanen. Alla partier röstar för, förutom Liberalerna.

September 2019: Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden.

Oktober 2019: Det står klart att Tyresö får nytt styre i Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De borgerliga partierna hade fram till dess styrt på egen hand sedan 2002.

Maj 2020: Mark- och miljöövermiljödomstolen upphäver fullmäktiges tidigare beslut om att anta detaljplanen och pekar på brister i kommunens handläggning. Tyresöbor hade inte haft tillräckligt tid på sig att tycka till om förslaget, menar domstolen och anser att kommunen inte kungjort på rätt sätt.

September 2020: Socialdemokraterna föreslår att Wallenstams hus längs med Tyresövägen sänks en våning och vill med den ändringen klubba igenom detaljplanen. Förslaget får i kommunstyrelsen stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet och röstas igenom med minsta möljiga marginal.

Oktober 2020: Kommunstyrelsens beslut överklagas till förvaltningsrätten som inte hade tagit ställning när den här artikeln skrivs.

19 november 2020: Kommunfullmäktige ska ta beslut om detaljplanen, enligt kommunstyrelsens tidigare beslut. Om alla partier röstar på samma sätt som i kommunstyrelsen går inte Socialdemokraternas förslag igenom. Det skulle fattas en röst.

Visa merVisa mindre