På onsdag får Järvas elever sporta loss i Husby

Den 26 september kommer Idrottens dag till Järva för första gången. 20-talet lokala idrottsföreningar är på plats i Husby där mellan- och högstadieelever får prova på olika sporter och inspireras till rörelse.

  • Publicerad 09:30, 23 sep 2018

– Ett av idrottens stora mål är inkluderande idrott för alla. I Svensk Idrotts Strategi 2025 är en av förändringsresorna att inkludera fler inom idrotten, framför allt i områden där idrotten inte är så närvarande och där många barn och ungdomar inte har hittat in till idrotten, säger Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på Stockholmsidrotten som arrangerar Idrottens dag.

Tidigare har Idrottens dag ordnats i Hagaparken, i samband med Prins Daniels lopp, i flera år. Nu har det växt till 31 olika platser i Sverige, varav två i Stockholm – på Farsta IP i onsdags och i Husby den 26 september.

”Vi bygger en rörelsebana”

– Det kommer att vara runt ishallen, i sporthallen, och på aktivitetsområdet där vi bygger en rörelsebana, säger Janne Lundberg, som arbetar med Idrottens dag.

I år har Stockholmsidrotten valt en delvis ny inriktning för Idrottens dag. Det handlar om en ny syn på träning och tävling, berättar Janne Lundberg.

– Vi vill utmana den traditionella bilden och skapa ett lustfyllt träningsinnehåll och ett livslångt idrottande, säger han.

”Alla ska få plats i idrottsrörelsen”

Det är i enlighet med Riksidrottsförbundets nya inriktning, Strategi 2025, som går ut på att förändra idrottandet från en triangel, där många börjar idrotta i unga år för att sedan sluta så att det blir allt färre kvar, till en rektangel där många börjar och lika många fortsätter att idrotta i någon form livet ut.

Janne Lundberg var på plats på Idrottens dag på Farsta IP i onsdags. I nästa vecka kommer Idrottens dag till Husby. Foto: Daniel Diaz

– I dag ser vi en tydlig dropout vid 11 år, sedan blir det färre och färre som är aktiva. Det gäller att bygga en idrottsverksamhet efter barnens förutsättningar och förhindra elithets och tidig utslagning. Alla ska få plats i idrottsrörelsen, säger Janne Lundberg.