Vd:ar och städare bor långt ifrån varandra. Illustration: Mitt i

På Lidingö bor det mer VD:ar och jurister

I Stockholms län träffar läkare och jurister sällan på busschaufförer och städare. Möjligtvis med undantag för i spärren till tunnelbanan eller pendeltåget. En färsk rapport från LO visar att människor på Lidingö oftare än andra jobbar som VD:ar och jurister är på andra håll.

  • Publicerad 05:02, 25 feb 2019

Läkare och vd:ar bor nästan aldrig i samma område som vårdbiträden, bussförare och butikspersonal. Det visar LO:s nya rapport ”Och aldrig mötas de två”, som tagit fasta på boendesegregationen i de tre storstadsregionerna – med avstamp i olika yrken.

– Rapporten visar att människor med höglöneyrken och låglöneyrken inte bor särskilt blandat. Det påverkar vilken verklighetsuppfattning man får och hur man ser på världen, säger Marika Lindgren Åsbrink, som skrivit rapporten med hjälp av siffror från SCB.

 VD:ar för sig – städare för sig

I Danderyd och Lidingö bor det vd:ar, jurister och läkare – fler har dessa yrken här i jämförelse med snittet i övriga länet. Tvärtom är det däremot i Botkyrka, Haninge och Upplands Väsby. Här bor det fler bussförare och städare än snittet.

Men det finns också ställen där befolkningen är mer blandad, som i Vallentuna och Sundbyberg, här bor det både civilingenjörer och vårdbiträden.

Fler och färre än snittet på Lidingö

Källa: SCB

 


Här bor yrkesgrupperna i Stockholms län

Ju mörkare färg desto större överrepresentation av yrken med hög lön.

 Källa: LO/SCB.


Stockholms län sticker ut

Att en viss typ av människor bor på en plats och andra på en annan gör att olika yrkeskategorier sällan möts.

Möjligtvis med undantag för i tunnelbanespärren. Städare, vårdbiträden och butikspersonal pendlar nämligen ofta till rikare kommuner för att jobba.

– Man ser verkligen tydligt hur sällan de här yrkeskategorierna träffas i sina bostadsområden, säger Marika Lindgren Åsbrink.

Stockholm är ett väldigt delat län

Marika Lindgren Åsbrink, författare till rapporten

Att det råder så stora skillnader, en sådan polarisering som Marika Lindgren Åsbrink säger, är någonting som sticker ut i Stockholms län.

– Stockholms län är ett väldigt delat län. Människor med vårdbiträdelöner har inte råd att bo i kommuner som Danderyd. Det finns en tydlig koppling att kommuner med många högavlönade har få hyresrätter.

Segregationen riskerar att öka

Danderyd kommer att bygga noll nya bostäder under 2019 och med den byggtakten riskerar segregationen att öka, menar Marika Lindgren Åsbrink.

Människor med låglöneyrken blir hänvisade till vissa områden, ofta med många hyresrätter, medan rika kan välja var de vill bo:

– De med höga inkomster kommer alltid att kunna köpa sig en bostad, säger hon.


Vd:ar på Lidingö och vårdbiträden i vårdbiträden i Norrtälje

Källa: SCB

 


Forskningen bekräftar bilden

Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola, är inte förvånad över rapporten.

– Det är känt att staden är segregerad. Sedan kan man välja att undersöka segregationen på olika sätt, och i det här fallet har man valt att titta på yrken – men man kan lika gärna titta på andra faktorer och få fram samma resultat.

Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola. Foto: Eleonor Björkman

Bidrar till en anonymitet

Han har suttit i en expertgrupp som bistått Vetenskapsrådets forskning om segregation i Sverige och han säger att mycket forskning har gjorts om segregationens negativa konsekvenser.

– För att nämna ett exempel så har lärare historiskt sätt varit de som utgjort kultur- och föreningslivet och bidragit till samhällets vävnad. Men när de försvinner så blir området urvattnat och grannskapet svagare. Det bidrar till anonymitet och ensamhet, säger han.

Att leva i ett stigmatiserat område kan vara en plåga för livet.

Apostolis Papakostas, professor i sociologi

En blandning av både vd:ar, lärare och vårdbiträden är alltså att föredra. Människor med höga löner ger goda skatteintänkter, medan vårdbiträden och städare utför samhällsviktiga arbetsuppgifter. Dessutom utvecklas mindre fördomar och stigman när olika människor möts.

Fördomar leder till stigman

En konsekvens av segregationen, säger Apostolis Papakostas, är nämligen att fördomar utvecklas om områden. Fördomarna kan därefter fördjupas och bli till stigman.

– Att leva i ett stigmatiserat område kan vara en plåga för livet. I vissa fall kan det bli en självuppfyllande profetia. När andra människor tror att man är mindre värd för att man bor i ett visst område så känner man sig också mindre värd.

Finns det forskning på hur segregationen påverkar rikare människor?

– Inte lika mycket. Det finns studier från USA om att villakvarter skulle leda till ett utarmat liv, men samtidigt har man där pengar och kunskap att kompensera för denna brist.

Rika som avskärmar sig

Han poängterar att ofta beskrivs de fattiga som problemet, men det handlar också om att bättre bemedlade människor ofta avskärmar sig från resten av världen genom olika metoder – där gated communitys är det mest extrema.

– Men det finns mjukare former. Som en bostadspolitik där priserna är för höga och billiga hyresrätter är få. Då blir det uppenbart att bara de med pengar har tillgång.

Fakta

Om rapporten

LO har beställt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, över anställda 16-64 år fördelat på boendekommun 2016 och jämfört med befolkningen i samma åldersgrupp och område ser ut istort.

Detta har relaterats till hur snittet ser ut i länet.

Snittet får siffran 1 i tabeller och statistik. Det innebär att alla värden över 1 är en överrepresentation och alla värden under 1 är underrepresentation.

Det är yrkena vd, civilingenjör, läkare, jurist, författare, journalist, tolk, kontorsassistent, sekreterare, butikspersonal, vårdbiträde, städare, hemservicepersonal, lastbils- och bussföraren som har jämförts.

Källa: LO, SCB
Visa merVisa mindre