Eivor Niklasson säger att Rinkebyskogen är utmärkt för den som vill uppleva riktig natur. Foto: Erik Lejdelin

På besök i Danderyds djupaste skog

Rinkebyskogen ligger som en grön lunga mellan tungt trafikerade E-18 och Danderydsvägen. Politikerna som köpt stora delar av skogen lovar att den ska lämnas orörd. Eivor Niklasson kämpar för att den sydligaste spetsen av Rösjökilen få vara ifred, men det löper redan ett stort sår genom det framtida reservatet.

  • Publicerad 09:00, 26 maj 2018

Den stora motorvägen slingrar sig som en gigantisk orm i värmen. Men med några få kliv in i Rinkebyskogen blir det svalt och stilla. Ett par hurtiga pojkar springer förbi med en orienteringskarta, ett hunddagis rör sig bångstyrigt mellan de högresta granarna.

– Det är en stor skog med många olika biotoper och man kan gå hela vägen bort till Sigtuna, säger Eivor Niklasson på Naturskyddsföreningen i Danderyd.

Lovat ett naturreservat

2014 klubbade kommunen att deras del av Rinkebyskogen ska bli ett naturreservat. I början av april lyckades Danderyds kommun köpa 57 hektar av skogen som tidigare ägdes av Svea skog. Många blev oroliga att skogen skulle exploateras och att hus skulle byggas, men det har kommunen lovat inte ska ske.

Eivor Niklasson är pensionär och tycker att Rinkebyskogen fantastisk skog att upptäcka. Den är också lättåtkomlig för kommunens invånare. Foto: Erik Lejdelin

Upprörda när skövlingen blev av

Däremot löper det ett stort sår genom skogen: från öst till väst har man skövlat en bred gata för nya kraftledningar. Naturskyddsföreningen reagerade mycket starkt när de förstod att kabeln skulle markförläggas genom skogen istället för att gå i tunnel, men med åren har Eivor Niklasson blivit nöjd med återställning av naturen.

– De har försökt reparera så mycket de kan och planen är att det i framtiden kommer att bli vackrare. När man gick här tidigare var det stora hål, men nu ser det ganska naturligt ut, säger hon.

Danderyd har Jan att tacka

Det är mycket kommunens parkingenjör Jan Bergsten man har att tacka för det. Han försökte göra det bästa av situationen och såg till att skadorna på naturen blev så milda som möjligt.

– När man öppnar en ny gata på det här sättet ger man nytt liv till växter och djur som trivs i mer öppna miljöer. Det har blivit mycket varmare och vi har fått fler fjärilar. Nu hoppas vi kraftledningsgatan läker igen och att det blir så fint som möjligt, säger Jan Bergsten.

”De byggde först gymnasiet och sedan en stor tennisanläggning”

Eivor Niklasson

Det tummas på Altorpsskogen

Naturskyddsföreningen irriterar sig dock på att Altorpsskogen, Rösjökilens andra skog, naggas i kanterna.

– De byggde först gymnasiet och sedan en stor tennisanläggning, och det är synd eftersom byggnaderna skär av det viktiga sambandet mellan de två skogarna.

Eivor Niklasson på Naturskyddsföreningen i Danderyd var kritisk till skövlingen av Rinkebyskogen – med åren har hon sett positivt på åter. Gamla våtmarker har försvunnit, men nya har uppstått. Foto: Erik Lejdelin

Danderyd – en dörr in i Roslagens vildmark

Rinkebyskogen är en del av Rösjökilen, en av Stockholms tio gröna kilar, och den sträcker sig hela vägen upp till Sigtuna. Roslagsleden börjar vid Danderyds kyrka och det är såväl en naturupplevelse som en historisk vandring. Rösjökilen är nämligen ett av landets mest fornminnesrika trakter.

Följer man Roslagsleden norråt kommer man till slut fram till de vidsträckta vildmarksområdena vid Tärnanområdet.

Ett naturreservat behöver inte bara skydda rödlistade arter. Genom sin närhet till tätorten får den sitt värde, menar Eivor Niklasson.

Men det allra bästa är att det är så tätortsnära, och det är framförallt det man måste bevara.

En mångfald av miljöer

En ekorre rusar upp för ett träd med en enorm kotte i munnen. Eivor Niklasson torkar av sig svetten i pannan efter dryg timmes promenad i den täta Rinkebyskogen. Det är framförallt de skiftade biotoperna som hon uppskattar mest.

– Det finns hällmarker med tallskog. Det finns granskog med stora inslag av lövträd och flera våtmarker.  Det finns sällsyntare arter av svamp och så finns det blåmossa i det sydvästra hörnet mot Sollentuna. Men det allra bästa är att det är så tätortsnära, och det är framförallt det man måste bevara.

Korpen flyger

Det finns flygande bevis för att skogen verkligen är en värdefull och fullstor biotop. Här häckar nämligen duvhök och gärdssmyg. Även korpen gör sig påmind med sina trolska rop.

”Det går aldrig att ersätta en stor sammanhängande skog som den vi har här”

Eivor Niklasson

Eivor Niklasson ser med stor skepsis på utvecklingen i städer där man splittrar grönområden mellan bebyggelse. Rinkebyskogen är också väldigt lik en naturskog, vilket blir allt mer sällsynt eftersom man ofta bedriver skogsbruk på landsorten.

– Det kan väl vara fint med parker och liknande, men det går aldrig att ersätta en stor sammanhängande skog som den vi har här. Människor kan plocka svamp på hösten, åka skidor på vintern eller bara promenera runt och njuta.

Både violer och vitsippor växer friskt i skogen. Runt skogens våtmarker finns det också orkidéer som knärot. Man kan även finna svart praktbagge om man har tur. Foto: Erik Lejdelin