På besök bland Täbys runstenar och orörda natur

Halva Täby grönt har du säkert hört i många år. Men Täby har bara två naturreservat, betydligt färre än i grannkommunerna Vallentuna och Österåker. Mitt i gav sig ut för att se hur mycket naturområden som faktiskt finns i stan på landet.

  • Publicerad 09:00, 26 maj 2018

Korna gömmer sig skuggan. Det öppna odlingslandskapet badar i gassande solsken och hav av maskrosor växer i det låga gräset.

– Titta, här växer en vårbrodd! Den är speciell för om man smakar lite på den så påminner smaken nästan om dixiekola eller kanel, säger ekologen Yolanda Karlsson.

I Täby kan man ta sig långa sträckor i grönska utan att behöva stöta på trafik och bebyggelse. Foto: Erik Lejdelin

Några meter bort kikar den lilla vita mandelblomman fram. Här växer också den rödlistade arten finnögontröst och en ovanlig rosablommande backsippa. I betade hagar kan det växa upp till femtio arter på en kvadratmeter, men det kräver kor eller slåtter. Annars tar tistlar och högt gräs över.

– Vi slår med häst vid Mörtsjön, Stolpaskogen, Fjäturen och Svältanängen nu under sommaren. Barnen brukar ofta vilja hälsa på hästarna och det är ett väldigt bra sätt att visa hur det såg ut förr i tiden, säger jägmästaren Cecilia Lundin.

Det var en nyinflyttad bäver som gjorde arbetet åt oss

Ekologen Yolanda Karlsson

Längre ner för kullen ligger den gamla Prästsjön och blänker. Men det har den inte alltid gjort.

– Länsstyrelsen som sköter sjön planerade att ordna en vattenspegel på sjön men det skulle krävas mycket arbete. Men så en dag så fanns där hur mycket vatten som helst. Det var en nyinflyttad bäver som gjorde arbetet åt oss, säger Yolanda Karlsson.

Reportern lyckades fånga en kopparödla på bild vid Mörtsjön i Täby. I närheten ligger Fjäturen, en av Täbys tystaste platser. Foto: Erik Lejdelin

Få naturreservat i Täby

I Täby värnar man om det gröna. Stan på landet som det kallas. Men det finns än så länge bara två naturreservat i Täby, i grannkommunen Vallentuna finns det betydligt fler. Den plats vi befinner oss på nu, Täby prästgård, blev reservat först ifjol trots att diskussionerna började redan på 1980-talet.

– Vi har jobbat länge för att bevara halva Täby grönt. Det pågår ständiga diskussioner om att inrätta flera naturreservat, men det är ett ganska stort arbete. Vi skyddar våra naturområden även om de inte klassas som reservat, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vid Skålhamra Kvighage i Täby växer det mängder av spännande blommor. Området är av riksintresse ochh de tidigaste spåren av liv på platsen är från år noll. Det finns rester av hägnader från äldre järnåldern. Foto: Erik Lejdelin

Tystaste platsen i Täby

Beslut finns om att göra Skålhamra Kvighage till ett reservat, men när det verkligen blir av är svårt att säga. På den historiska betesmarken växer bland annat den sällsynta ormtungan och låsbräken.

Den orörda skogen med död ved ger en känslan av urskog

Jägmästare Cecilia Lundin

Men det finns många naturupplevelser i Täby. Cecilia Lundin vill särskilt lyfta Käringsjön där smålommens trolska läte ekar i den orörda skogen. Området är beläget långt från bullriga vägar vilket gör Käringsjön till en Täbys tystaste platser.

– Jag tycker naturen kring Fjätursängen och Käringsjön är otroligt vacker. Den orörda skogen med död ved ger en känslan av urskog. Det finns också väldigt vackra runstenar och fornlämningar inne i skogen. En idé för barnfamiljer att leta reda på.

Norrländsk natur

Här växer också pors, skvattram och hjortron. Den som vandrat i Norrland känner igen sig. Spanar man längs de våta sumpmarkerna kan man få syn på den sällsynta sumpviolen, i skyn kan du se duvhöken flyga förbi. Vill du skåda fler fåglar är Hagby ekopark ett alternativ.

Man hör ett viss buller från Norrortsleden i Täby Prästgård, men enligt Johan Algernon (M) finns det inga planer från Trafikverket att sätta upp bullerskydd. Foto: Erik Lejdelin

Grönt genom hela Täby

Genom Hagbyområdet där Käringsjön och Mörtsjön ligger slingrar sig också Roslagsleden, som startar i Danderyd i söder och Grisslehamn i norr. Fortsätter man stigen norrut kommer man så småningom fram till Gullsjöns södra strand där en mängd olika kräldjur lurar i våtmarkerna. Här håller också näktergalen låda.

– Det som ändå är fantastiskt med Täby är att grönområdena håller ihop. Man kan ta någon av våra stigar och i princip undvika trafik och bebyggelse helt och hållet, säger Cecilia Lundin.

För den som vill vandra i längre är Roslagsleden en perfekt väg som skär genom hela Roslagen – från Danderyd hela vägen upp till Grisslehamn. Foto: Erik Lejdelin