P-platsen ska granskas efter anmälan

En p-plats på Råsundastadion har vållat debatt. Kommunen har startat ett tillsynsärende mot Fabege, men båda parter bedömer att bygget är gjort enligt lagen.

  • Publicerad 08:40, 6 jul 2018

Området på och kring gamla Råsundastadion utvecklas. Här ska det byggas nya kvarter med 700 bostäder och tusentals kvadrat kontor. Nu har just en stor parkeringsplats anlagts på den gamla stadion för att tillfälligt serva Telenors nya huvudkontor.

Men bygget har vållat debatt. En anmälan om att parkeringen anlagts utan bygglov gjordes, och flera oppositionspartier har uttryckt kritik mot bygglovshanteringen i kommunen.

– Det finns en vilda västern-mentalitet i Solna, både från de som bygger och från byggnadsnämndens sida. Att det saknas papper i bygglovsärenden är ett kroniskt problem, säger oppositionsrådet Bernhard Huber (MP).

Solnapartiets Lars-Ove Löf anser att kommunen stryker stora byggherrar, i detta fallet Fabege, medhårs och tillåter byggnationer trots att de saknar bygglov.

Anser inte att fel begåtts

Solna kommun har nu startat ett tillsynsärende och skickat ett brev till Fabege.

– Vi fick en anmälan om att man tagit i bruk en parkering innan beslut om bygglov. Då har vi som rutin att starta ett tillsynsärende, säger Ann-Christine Källeskog, tillförordnad bygglovschef.

När Mitt i Solna når Fabege ställer bolaget sig frågande till kritiken av parkeringen.

– Vi har iordningställt den men inte tagit den i bruk. Det här har skett i dialog med Solna kommun. Bygglovet rör själva parkeringsplatserna, och de ska inte tas i bruk förrän den 6 augusti. Så vi anser inte att vi gjort något fel från Fabeges sida, säger Stefan Windefalk, chef för ombyggnad på Fabege.

Han säger också att de bilar som står på parkeringen tillhör byggarbetare på platsen.

Oklart läge

På kommunen tycks råda viss oklarhet. Ann-Christine Källeskog säger att man behöver få svar från Fabege för att få saken utredd.

Vår uppfattning är att det är först när ytan tas i bruk som parkering som det krävs bygglov. Om de är så att de har asfalterat och målat rutor men inte tagit ytan i bruk för parkering har jag svårt att se att det de gjort är en bygglovspliktig åtgärd, säger Ann-Christine Källeskog.

Parkeringen är alltså okej enligt lagen?

Inte om den tagits i bruk för parkeringsändamål innan bygglovsbeslutet lämnades. För asfaltering däremot krävs inte bygglov och inte för att måla ytan heller.