P-platsen saknade bygglov – Fabege bötfälls

P-platsen på Råsunda som anlades i våras saknade bygglov. Nu föreslås en straffavgift på drygt en halv miljon kronor. För andra gången på kort tid kan Fabege få en rejält rabatt på böteslappen.

  • Publicerad 06:24, 25 sep 2018

Mitt i Solna berättade i somras att Fabeges gigantiska parkeringsplats på Råsundatomten anmälts eftersom den byggts utan bygglov från Solna stad. Ett svartbygge, menade anmälaren.

Staden bedömde dock inte att något fel begåtts – ytan var visserligen asfalterad och målad, men så länge den inte användes som p-plats var det okej, resonerade man.

Men det var fel. Efter kontakt med Boverket om vad som egentligen gäller, föreslås nu att Fabege ska böta 547 138 kronor eftersom bygget påbörjats utan bygglov och startbesked.

Beslutet ska tas i byggnadsnämnden på onsdag.

Varför har ni tänkt om?

– Vi har inte tänkt om utan tittat på vad lagstiftaren har skrivit, när vi undersökt saken vidare så har vi kommit fram till att det är bygglovspliktigt, antingen när man ställer dit fordon eller när man asfalterat och målat upp, säger Cecilia Granström, bygglovschef.

Hade ni inte koll på det innan?

– Det kan jag inte svara på eftersom jag var på semester.

I skrivelsen framgår att Fabeges byggsanktionsavgift landar på 1 094 275 kronor om man räknar på hur stor yta som anlagts utan bygglov.

Avgiften sänks

Men böteslappen halveras. Som skäl hänvisas till att avgiften inte är i proportion till överträdelsen, att Fabege uppfyllt andra ”erforderliga byggregler” samt Fabeges egen bedömning att bygglov krävs först när p-platsen tas i bruk.

– Rimlighetsprincipen tar hänsyn till om den som utfört arbetet olovligen gjort det uppsåtligen eller inte, i det här fallet förutsatte Fabege att man gjorde på rätt sätt, säger Cecilia Granström.

Sänktes med 75 %

Det här är inte första gången Fabege bygger utan bygglov i Solna, och får rabatt på straffavgiften efteråt. I somras byggde Fabege kontor i Solna business park utan att anmäla till kommunen, berättade Vi i Solna.

Vitet sänktes med 75 procent. Politiker från oppositionen såg det som att staden strök Fabege medhårs, då det är en stor och viktig aktör i staden.

”Tillämpar lagstiftningen”

Men varken nu eller då ger staden vissa aktörer fördelar, fastslår Cecilia Granström.

– Vår uppgift som tjänstemän är att tillämpa lagstiftningen, inget annat, säger hon.