P-garaget som kan stoppa nya Stureplan

Rivningar av kulturbyggnader och en förfulande påbyggnad. Stadsmuseet riktar svidande kritik mot Abu Dhabi-ägarnas planer för kvarteret runt Sturegallerian. Bland annat vill museet rädda p-huset.

  • Publicerad 14:38, 13 nov 2015

Som Östermalmsnytt skrivit tidigare vill fastighetsägaren – shejken Khalifa bin Zayed Al-Nahyan – riva flera hus i den inre delen av Sturegallerian-kvarteret för att ersätta dem med nya samt göra en högre påbyggnad.

Ambitionen är att göra en luftigare och mer tillgänglig galleria med mer plats för handel och kontor.

Planerna är vågade och fick tidigt kritik från politiskt håll för att innehålla för få bostäder – endast 37 stycken.

Rädda de gamla delarna

Nu kommer ny och hårdare kritik från annat håll. Stadsmuseet och kulturförvaltningen som totalsågar stora delar av de förslagna förändringarna eftersom de innebär att flera äldre byggnader med högt kulturellt värde rivs.

Bland annat lyfts parkeringshuset på Grev Turegatan fram som särskilt skyddsvärt.

– Det är en del av ett helt bilkoncept som tidigare innehöll försäljning, bilvårdsanläggning och garage. Byggnaden är ett exempel på hur flott man gestaltade en miljö för det här nya transportmedlet som fortfarande var framtidens melodi i början av 1900-talet, säger stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund.

I utlåtandet konstateras att p-huset lider av eftersatt underhåll men kan med renovering återta sitt uttryck. Byggnaden är också väl anpassad till gaturummet, skriver Stadsmuseet.

Stadsmuseet anser att planerna – om de genomförs – flyttar fram gränserna för vad som är tillåtet när det gäller byggen i innerstan.

– Det här är ett prejudicerande fall. Det mest uppseendeväckande är att man vill ändra skalan väldigt radikalt i Stockholms innerstad, utanför City. Man utökar gränser för vilken exploatering som bli tillåten, både när det gäller rivningar och påbyggnader, säger hon.

Flyttar fram gränserna

Rasmus Jonlund (FP), vice ordförande i kulturnämnden, skriver under på kritiken som gäller rivningar av flera äldre hus och omfattningen av projektet. Just P-huset vurmar han inte särskilt för.

– Det här projektet skulle tillåta att staden sväller på ett sätt som ingen kan överblicka, säger han.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) vill inte spekulera i hur planerna kan komma att göras om. Han beskriver ärendet som ”svårt” och att det är politiker som han själv som har till uppgift att balansera mellan alla olika intressen.

– Det finns flera uppsidor med förslaget uppsidor, som att gallerian blir mer tillgänglig och får mer ljus och rymd, säger han.

Är det värt att spara ett p-hus från tidig 1900?

– Den här typen av konflikter hamnar vi i hela tiden, då hamla p-hus ligger i vägen för nya byggen. Vi kanske inte vill ha gamla parkeringshus. I framtiden kanske vi inte vill ha parkeringshus överhuvudtaget, säger han.

Enligt Roger Mogert är det osäkert huruvida antalet bostäder i förslaget kommer att öka.

– Det där är också en avvägning. Hur många bostäder kan vi ha utan att det inverkar på nattlivet på Stureplan, till exempel, säger han.

Mer om projektet

De felsta husen i kvarteret ägs av Sturegallerian AB. Övriga fastighetsägare är Vasakronan, Trygg-Hansa, Franska reformerta kyrkan och en privat bostadsrättsförening.

De flesta föreslagna förändringarna berör de inre delen av kvarteret.

Det som berör vyn från gatan är framför allt påbyggnaden och rivningen av parkeringsgaraget.

Stadsmuseet lyfter fram Freys hyrverk, Marmorhallarna, Sturegallerians överglasade delar och det gamla p-garaget som extra värdefulla.

Visa merVisa mindre