P-däck i Akalla rivs – ersätts av 380 bostäder

Från trist genomfartsled till lugnare och mer trivsam stadsgata  – så ser planerna ut för Finlandsgatan i Akalla. Nu har politikerna lämnat klartecken för 380 nya hyreslägenheter och två nya förskolor där det i dag står p-däck. – Det här kommer att återuppliva hela området, säger Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 08:55, 17 sep 2020

I dag är Finlandsgatan, som går mellan Akalla och Husby, mest en genomfartsled som omges av skog och några större kontorsbyggnader.

Men det finns stora planer för området. På sikt är det tänkt att omkring 1 400 nya bostäder ska byggas, tillsammans med en ny skola, flera förskolor, en idrottshall och kommersiella lokaler.

Parkeringsdäck rivs

På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att staden ska gå vidare en detaljplan för 380 hyreslägenheter och två förskolor med plats för omkring 200 barn.

På de tomter som nu ska bebyggas står i dag två parkeringsdäck i tre våningar.

– De har snart uppnått sin tekniska livslängd och kommer att rivas för att ge plats åt bostäderna, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin, som är styrelseordförande för Svenska Bostäder som driver projektet.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M). Foto: Anna Z Ek

Mer liv och rörelse

Idag hyrs parkeringsdäcken av bostadsrättsinnehavare och företag i omkringliggande fastigheter, och det finns en oro över en kommande brist på p-platser i området.

– Det kommer att finnas parkeringsmöjligheter under gårdarna till de nya fastigheterna åt de nya boende, men det är inte lika många platser som tidigare. Vi fortsätter att titta på den frågan, säger Dennis Wedin.

I bottenvåningarna till de nya husen ska det finnas lokaler för verksamheter som handel, service, mötesplatser. Det ska bidra till mer liv och rörelse, och därmed större trygghet för de boende.

Det är fastigheterna Kotka 1 och Saima 1 som ska bebyggas med hyreshus. Därmed kommer parkeringsdäcken som ligger där att rivas. Karta: Stockholms stad

Kostar dryg miljard

Byggstart planeras till hösten 2023 och husen kommer att färdigställas i etapper fram till 2027 för att undvika att hus står tomma och outnyttjade.

Kostnaden för projektet beräknas till omkring 1,1 miljarder kronor.