Ökad p-bevakning. Antalet p-böter har fördubblats vid parkeringen vid Lövstaspåret och Lövstas nya utegym under coronaåret, enligt en uppskattning från Stockholm parkering. Till vänster, Torbjörn Falksund på Stockholm parkering. Foto: Lennart Johansson och Idrottsförvaltningen/Stockholms stad

P-böterna på Lövstaspårets parkering har fördubblats

Coronapandemi, ymniga snöfall och nytt utegym – friluftarna och "hemesterfirare" har trängts ute vid Lövstaspåret senaste året. Något som även märks på antalet p-böter.

  • Publicerad 12:00, 26 feb 2021

Fyra timmars fri parkering med p-skiva har gällt på parkeringen vid Lövsta Koloniväg 2 sedan 2019, men i lokala Facebook-grupper anser många att p-vakterna nu plötsligt blivit nitiska. Antalet utfärdade p-böter har också fördubblats under corona-året jämfört med året innan, enligt en uppskattning som Stockholm parkering gjort.

– Det beror på att parkeringen varit så pass full som den varit.Trycket har ökat på samtliga parkeringsplatser intill stadens friluftsområden och behovet av bevakning har ökat, säger Torbjörn Falksund som är avdelningschef för Stockholm parkerings yttre affärsområden.

Använts nattetid

Även nattetid har parkeringen använts. Det kommunala p-bolaget införde därför p-förbud på nätterna i januari.

– Den ska inte användas till långtidsparkering. Man får inte stjäla platser från andra, säger Torbjörn Falksund.

Ökad p-bevakning. Antalet p-böter har fördubblats vid parkeringen vid Lövstaspåret och Lövstas nya utegym under coronaåret, enligt en uppskattning från Stockholm parkering. Foto: Stockholm stad/idrottsförvaltningen

På Facebook har flera personer teorier om att staden gjort parkeringen till en ny "kassako". Man anser att det är fel att folk ska behöva stressa och oroa sig för böter när de njuter i naturen.

"Såg hur de lappade i princip varenda bil. Vettiga medborgare och skattebetalare som bryr sig om hälsan och motionerar i närområdet straffas. Så tråkigt", skriver en kvinna bland annat.

Ingen "kassako"

Att staden medvetet försöker få in pengar via p-avgifter på Lövstaparkeringen är ingen bild som delas av Torbjörn Falksund.

– Parkeringen är ju fri att stå på och vi tjänar inget på den. Men 1 100 kronor är stadens parkeringskontrollsnivå och vi måste kontrollera att reglerna följs, säger han.

Av de hundratals Facebook-kommentarer som skrivits om parkeringen sista tiden finns också flera som beskriver den intensifierade bevakningen som positiv och att det är tydligt skyltat vad som gäller.

Ökad p-bevakning. Torbjörn Falksund på Stockholm parkering. Foto: Lennart Johansson