Stopp. P-avgifter på klockarvägen är snart ett minne blott. I maj ska avgifterna upphöra att gälla.

P-avgifter tas bort i både centrala Huddinge och Stuvsta

P-avgifternas vara eller inte vara i centrala Huddinge och Stuvsta har varit den till synes eviga frågan. Men nu har kommunen satt P för avgifterna en gång för alla. I maj ryker skyltarna.

  • Publicerad 07:00, 10 maj 2022

Parkeringsavgifter på villagator i Stuvsta och centrala Huddinge har varit en följetong med många vändningar de senaste åren. Men nu skrivs det sista kapitlet – åtminstone tills det kommer en uppföljare.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april att försöket med parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta ska avbrytas. Avgifterna tas bort i maj.

Redan i april 2017 beslutades att parkeringsavgifter skulle införas på försök på kommunala gator inom en radie av 600 meter från pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta. Men sedan dröjde det till april 2021 innan avgifterna infördes.

Kommunen utfärdade också parkeringsförbud i centrala Huddinge och Stuvsta för att kunna reglera var det är tillåtet att parkera och ta ut parkeringsavgifter.

Per och Britt-Marie Sköldin, Huddinge – Det har ju varit lite hit och dit med avgifterna, och det har varit ett irritationsmoment för många. Vi har parkeringsplats i garage så vi berörs inte. Men det vore mycket enklare med P-skiva, särskilt för oss äldre.

Överklagades i Stuvsta

I Stuvsta varade försöket dock inte särskilt länge. Det överklagades och Transportstyrelsen upphävde kommunens lokala trafikföreskrifter.

Parkeringsavgifterna i centrala Huddinge överklagades inte och där har försöket utvärderats. Utvärderingen visar att det är svårt att bedöma avgifternas effekter. Detta beror delvis på att pandemin har påverkat resandet under försöksperioden.

Utredningen visar också att det kostat 4,7 miljoner kronor. Intäkterna från avgifterna har varit 35 000 kronor i månaden.

Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, tycker ändå att det var värt det.

– Jo, men det får man ändå säga. Utöver att förvaltningen har byggt upp en ganska stor kunskap kring hur man kan hantera de här frågorna har vi kommit en bit närmare att försöka lösa problematiken med parkeringssituationen i Huddinge och Stuvsta.

Hur ska det lösas?

– Framför allt vill vi satsa på fler infartsparkeringar. Och Transportstyrelsens beslut visar att kommunen inte kan införa parkeringsförbud i ett helt område, utan att vi i så fall måste göra det för specifika gator.

Det kommer nu att vara gratis att parkera, men det är inte uteslutet att det blir tidsbegränsad parkering på vissa gator. Då kan p-skivan åka fram igen.

– Det enskilt tydligaste som kommit fram i dialog med boende är att möjligheten att använda p-skiva är fortsatt väldigt önskad, säger Love Bergström.

Luiza Tolvanen, Huddinge – Jag har ingen parkeringsplats utan parkerar här på gatan på Klockarvägen. Jag brukar komma efter 17 och då är det gratis, men annars hade det ju blivit dyrt. Jag tycker att det är bra att de tar bort avgifterna.

Detta har hänt

I april 2021 införde Huddinge kommun parkeringsavgifter på försök på kommunala gator inom en radie av cirka 600 meter från pendeltågsstationerna i Huddinge och Stuvsta.

Beslutet överklagades och länsstyrelsen upphävde förbudet. Efter en ändring i trafikförordningen hade kommunen inte längre rätt att införa parkeringsförbud.

En ändring gjordes i trafikförordningen och P-avgifterna skulle återinföras. Men besltuet överklagades igen till Transportstyrelsen.

Avgifterna pausades. I december upphävde Transportstyrelsen kommunens belsut.

Den 25 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att avbryta försöket med parkeringsavgifter.

Visa merVisa mindre