Övervakning i bostadshus ska öka trygghet

Väsbyhem har installerat övervakningskameror i portarna på Dragonvägen. Ett steg för att öka tryggheten för de boende.

  • Publicerad 06:45, 5 maj 2017

I slutet av 2016 satte Väsbyhem upp kameror i var enda port på Dragonvägen, från hus två till 90. Initiativet kom från att det var en del oroligheter i området 2015 och 2016.

– Vi har haft en hel del ärenden om skadegörelse, säger Daniel Aronson, förvaltare på Väsbyhem.

Väsbyhem skickade ut en enkät till de boende för att fråga om övervakningskameror var en önskad åtgärd för att öka tryggheten. Ja tyckte en majoritet av de svarande.

– Det har mottagits väldigt gott av de boende, de flesta tycker att det har varit en bra åtgärd, säger Aronson.

Även om det fortsatt har varit en del incidenter på Dragonvägen är det inte lika stora problem med skadegörelse längre. Men om det beror på kamerorna går inte att säga.

Samtidigt har flera andra satsningar för att öka tryggheten gjorts i området. Väsbyhem har tillsammans med polis startat upp grannsamverkan och tillsammans med kommunen ska Väsbyhem hålla i en trygghetsvandring i området. Väsbyhem har även sett över belysningen i utomhusmiljön samt börjat prioritera felärenden på portar och belysning snabbare.

– Rondering av våra områden är en prioriterad arbetsuppgift. Syftet är att förebygga och upptäcka eventuella brister för att snabbare agera om det finns trasiga portar eller lampor, säger Aronson.

Hyresgästföreningens ordförande Carina Halfvards håller med om att det har blivit lugnare nu. Men under hösten upplevde hon stora problem kring portarna i området.

– Det var varit bra mycket lugnare sen innan jul. Jag tror att det mest beror på att de bygger här så att det är avspärrat titt som tätt. Det är inte fritt fram att springa runt, säger Carina Halfvards.

Fakta

Så tyckte de boende om kameraövervaning

När Väsbyhem skickade ut en enkät till de boende på Dragonvägen om kameraövervakning var en önskad åtgärd svarade de boende så här:

Ja – 275 svar

Nej – 15

Vet ej – 9

Totalt var det 299 hushåll som svarade och 248 hushåll som inte svarade.

Källa: Väsbyhem
Visa merVisa mindre