Lillsjöäng. Oliver Karlöf, fiskbiolog, visar var fiskarna ska få sin nya lekplats. Foto: Patrik Wirén

Översvämmad äng ny attraktion på Djurgården

Lillsjöäng ska bli en ny attraktion för naturintresserade som vill se gäddor på nära håll.

  • Publicerad 16:14, 19 sep 2019

Lillsjöängen, vackert belägen vid Fisksjöängsvägen på norra Djurgården, används i dag som betesmark. När ÖstermalmDirekt är på plats rör sig ett gäng kossor i sakta mak över de gröna ängarna. Men det här är också ett område som varje år översvämmas när vattnet rinner ned från Laduviken och vidare ned i Husarviken.

Framöver ska översvämningarna istället vara inplanerade och ske under några månader med start i mars. Framåt sensommaren ska ängen återgå till att bli betesmark och sedan upprepas proceduren igen nästkommande vår.

Här har 1000 salamandrar fått ett nytt hem

Oliver Karlöf är fiskbiolog på idrottsförvaltningen och engagerad i projektet.

– Vi kommer dämma upp så att ängen översvämmas och blir en lekplats för vårlekande fiskar. Det har testats på många andra platser och fungerar fantastiskt bra. Fiskarna älskar varma översvämmade ängar, säger han.

Det är ont om lekplatser för fiskar och i Stockholm finns det knappt några platser kvar överhuvudtaget, konstaterar han. På det här viset kan Lillsjöängs dämda våtmarken bli en lekplats för bland annat abborre och gädda samtidigt som den biologiska mångfalden ökar i området.

– Fisk och groddjur fungerar dessvärre inte särskilt bra tillsammans. Så för att kompensera för ett eventuellt bortfall av groddjur i samband med projektet anlägger vi även en groddamm i området.

Kommer förhoppningsvis plaskas en hel del

Han framhäver även det pedagogiska syftet och menar att närheten till staden gör området idealiskt för att undervisa i till exempel våtmarkers betydelse för biologisk mångfald. Förhoppningen är att det här ska bli en attraktion för naturintresserade som får en möjlighet att se fiskarna leka i det grunda vattnet.

– Att det är så stadsnära är unikt och vi ska försöka göra det så publikt som möjligt. Vi ska bland annat bygga ett torn som placeras mitt i den översvämmade ängen där folk ska kunna se gäddorna som leker. Med lite tur kommer det plaskas en hel del, säger Oliver Karlöf.

Lillsjöäng

Stockholms stads idrottsförvaltning driver projektet tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Världsnaturfonden och initiativtagaren, ekologen Vide Ohlin.

Projektet finansieras av Lokala naturvårdssatsningen, LONA.