Nobel Center möts av en offentlig plats i söder. Foto: David Chipperfield Architects

Överklagandena av Nobel Center avslås

Motståndarna förlorade i första instans. Länsstyrelsen avslår överklagandena av Nobel Center-bygget på Blasieholmen.

  • Publicerad 11:50, 8 feb 2017

Stockholms stad får jobba vidare med planeringen för att bygga Nobel Center på Blasieholen.

Det står klart sedan länsstyrelsen i Stockholm i dag meddelat att samtliga överklaganden av detaljplanen avslås.

LÄS ÄVEN Här är årets största byggbråk

Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte kommer att medföra påtaglig skada på riksintressena och inte heller att den medför sådana betydande olägenheter för grannarna att planbeslutet måste upphävas. Överklagandena från grannfastigheterna avslås och övriga klaganden avvisas, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Mindre ändring

Dock måste schaktning, borrning och sprängningar i samband med bygget göras på ett annat sätt än först planerat. Den arbetstunnel som SL har på Blasieholmen i samband med nya t-banan till Nacka får enligt länsstyrelsen inte användas vid Nobel Center-bygget.

Beslutet är ett hårt slag för flera tunga instanser och privatpersoner som hoppats på ett stopp för byggplanerna.

LÄS ÄVEN Politisk splittring efter Stockholms nya miljonlöfte till Nobel Center

Bland dem som överklagat återfinns bland annat Samfundet S:t Erik, intilliggande fastighetsägare, Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Ett antal privatpersoner har också överklagat detaljplanen.

Men dagens beslutet betyder inte att striden är över. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.