Överklagande av Taljöviken

  • Publicerad 15:14, 3 aug 2014

Österåker Detaljplanen över Taljöviken strider mot miljöbalken och målen om hållbar samhällsutveckling. Det menade Naturskyddsföreningen i Österåker, som överklagade kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Men det fick de inget gehör för.

Domstolen bedömde ärendet på samma sätt som länsstyrelsen gjort tidigare, det vill säga att den ökade trafiken och landskapets förändring inte är så pass stor att planen inte kan godtas.