Övergivna båtar svåra att skrota

Ett antal övergivna, nedklottrade och halvt sjunkna båtar ligger i Lidingös vatten. Men det är svårt att hitta ägare och staden tar upp få båtar. – Vi han anmält det till kommunen för länge sedan men de gör inget, säger Lidingöbon Lotta Lundqvist.

  • Publicerad 05:10, 18 nov 2020

Mitt emot badbryggan vid Södergarn ligger en gammal segelbåt på sniskan. Fönster och dörrar till ruffen är sönderslagna och och skrovet är nedklottrat. Ett avspärrningsband från polisen ska hindra folk att hoppa ombord.

– Det ser inte bra ut men det kanske inte är det viktigaste. Ungar kan lockas att klättra ut och göra sig illa. Det är verkligen inte bra, säger Lidingöbon Lotta Lundqvist har själv identifierat ett antal båtar i Södergarnviken.

Skrotpengar är slut

Övergivna fritidsbåtar längs kusterna är en vanlig syn. I hela landet räknar Havs- och vattenmyndigheten med att det finns över 60.000 sjöodugliga fritidsbåtar. Runt 2000 fritidsbåtar uppskattas av myndigheten vara helt övergivna.

Få av dem återvinns och skrotas på ett organiserat sätt.

Från 2018 fanns en så kallad skrotbåtspremie som gav ägare till fritidsbåtar möjlighet att få ett bidrag för att återvinna uttjänta båtar.

Men nu är pengarna, två miljoner kronor som kom från Naturvårdsverket, slut.

Om premien förlängs vet man inte förrän nästa års budget är klar. Men handläggaren Lisa Bredahl Nerdal tycker att premien varit lyckad. Runt 500 båtar skrotades med hjälp av premiepengarna.

– Vi trodde att det fanns ett stort behov men det har varit ännu större än vi räknade med, säger hon.

Miljöproblem. Skrotbåtar i vattnet är ett miljöproblem då bland annat plast, båtbottenfärg och drivmedel kommer ut i den känsliga och ansträngda havsmiljön. Foto: Pekka Pääkkö

Problem i hela skärgården

Lisa Bredahl Nerdal betonar dock båtägarnas eget ansvar.

– Köper man en båt har man ett ansvar för den även om det inte finns ett bidrag, säger hon.

Båtar lämnas dock. Och eftersom det inte finns ett obligatoriskt båtregister är det svårt att hitta ägaren och kräva bortforsling. Om en okänd övergiven båt ligger på land blir det till slut markägarens, till exempel en kommuns ansvar att forsla bort båten. Båtar som driver i vattnet gäller faller under sjöfyndslagen eller hittegodslagen.

Bristande rutiner och långa handläggningstider för att hantera skrotbåtsärenden är ett problem i många skärgårdskommuner. Detta enligt rapport från Österåkers kommun från förra hösten. Slutsatsen är att ett samarbete, möjligen inom ramen för Miljösamverkan Stockholm skulle kunna förbättra situationen.

Lappas. Lidingö stad lappar övergivna bårar med en uppmaning att ägaren skall ta bort båten inom en månad. Men det är långt ifrån självklart att ägare hör av sig. Foto: Pekka Pääkkö

Dyrt att skrota gammal båt

Det finns ett nationellt system för båtskrotning.

Genom båtretur.se kan man fylla i uppgifter om sin båt och beställa transport.

Sedan premiepengarna är slut kostar dock skrotning en slant, cirka 3000 kronor per ton. därtill kommer transportavgift.

Visa merVisa mindre

Pengar till skrotbåtar 2021

Det gångna året har fem klagomål på övergivna fritidsbåtar kommit till Lidingö stad. Men det är bara i sällsynta fall som staden tar upp övergivna båtar. Då läggs de på en upplagsplats.

– Lidingö stad har sett en ökning av övergivna båtar under dom senaste åren och vi kommer att se över hur en hantering inom teknik- och fastighetsförvaltningen skall genomföras på bästa sätt, säger Sören Ingman, enhetschef.

Bland annat kommer staden att göra upphandling av en entreprenör som skall ta upp skrotbåtar och transportera dem till skrot.

Staden kommer att avsätta budgetmedel för hantering av båtar under 2021.