Gunilla Ingmar har slagits för ett reservat i Skurparken sedan 2004 och vill inte ge upp. Foto: Mitt i/Google Maps

Över tusen personer skrev på för reservat i Skuruparken

Kampen för ett naturreservat i Skuruparken fortgår med full kraft, inför kommunfullmäktiges ödesbeslut på måndag. Över tusen personer har skrivit på ett upprop från Skuruparkens vänner. – Vi vill att ärendet återremitteras, säger föreningens ordförande Gunilla Ingmar.

  • Publicerad 05:02, 14 maj 2020

Skuruparken ska bevaras som grönområde, men inte i form att ett naturreservat.

Så beslutade kommunstyrelsen tidigare i våras.

Nu ska kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet, som skulle innebära att kommunen ger upp ett decennium av försök att bilda reservat.

En pengafråga

Huvudmotiveringen från den politiska majoriteten är att det skulle bli för dyrt att köpa ut markägaren JM.

Detta ifrågasätts av reservatsvännerna, som fortsätter kämpa in i det sista.

Idag, torsdag, ska de lämna över en lista med över tusen namnunderskrifter till kommunalrådet Mats Gerdau (M).

– Närmiljön blir allt viktigare när Nacka bygger stad. Människorna behöver naturområden där de kan vila ut. Skuruparken är också så oerhört vacker, säger Gunilla Ingmar, ordförande i föreningen Skuruparkens vänner.

Varför räcker det inte att kommunen vill bevara parken som ett grönområde?

– Ett grönområde är bara en inriktning, något som politikerna säger just nu. Det har inget juridiskt skydd. En inriktning kan upphävas med ett enkelt fullmäktigebeslut.

På måndag sammanträder kommunfullmäktige. Skuruparkens vänner vill att frågan återremitteras för ny utredning, framför allt av kostnaden för att gå vidare med reservatsbildningen.

Fakta

Många turer kring parken

Två gånger, 2011 och 2015, har kommunfullmäktige röstat för att göra Skuruparken till naturreservat.

Båda gångerna har besluten överklagats och upphävts – senast 2017 på grund av ett formaliafel i kommunens ansökan.

I februari i år tillkännagav Alliansen i Nacka att man ger upp försöken att bilda reservat, med motiveringen att man vill undvika kostnader och juridiska strider med markägaren JM.

Enligt det förslag som kommunfullmäktige nu ska rösta om, ska parken bevaras som grönområde men inte i form av ett reservat. Ingen ny bebyggelse ska tillåtas och kommunens tillsyn av området, med cirka 70 stugor, ska skärpas.

Visa merVisa mindre