Foto: Sacharias Källdén

Över hälften känner oro för inbrott

Var fjärde person i Danderyd uppger att de har avstått från att åka kollektivtrafik på grund av rädsla för att bli utsatt för brott.

  • Publicerad 11:34, 3 nov 2021

Många känner sig trygga i Danderyd. Men ungefär var fjärde person uppger att de är oroliga för att bli överfallen i sitt område. Detta enligt polisens enkätundersökning om trygghet.

Var tredje person säger i enkäten att det finns en eller flera platser som de undviker i kommunen och ungefär en procent uppger att de blivit utsatta för fysiskt våld.

Problem i bostadsområdet

I fråga om problem i sina bostadsområden, så uppger Danderydsborna mörker och bristande belysning som det största problemet. Ungefär 60 procent svarade att det är ett problem.

Det näst största problemet var nedskräpning, som ungefär hälften tycker är ett problem.

En liten andel av de svarande oroar sig för kriminella gäng. Ungefär sju procent jämfört med 22 procent i länet.

Trygga kvällstid

Över hälften oroar sig dock för inbrott i den egna bostaden.

Ungefär en på tio uppger att de blivit utsatta för stöld under det senaste året, enligt undersökningen. Den vanligaste stöldplatserna har varit i bostaden, cykeln är det vanligaste stöldobjektet.

Var fjärde person uppger att de avstått från att åka kollektivtrafik det senaste året, på grund av att de känt sig otrygga, rädda eller utsatta.

Samtidigt uppger 80 procent att de känner sig mycket eller ganska trygga under kvällstid i Danderyd.