Namninsamling. Lisa Häggstam och Magnus Loftsson är två av föräldrarna till barn på Regnbågen som står bakom protesten mot rivingshotade förskolan. Foto: Gabriel Melke

Över 800 vill rädda k-märkt förskola

En förskola i ett grönklassat hus i Kärrtorp kan komma att rivas i ett nytt byggprojekt. Det har lett till protester och föräldrar till barn på förskolan har startat en namninsamling. Hittills har över 800 i området skrivit på.

  • Publicerad 15:15, 1 apr 2021

Det jag blir förbannad på är att man inte förstår småskaligheten

130 nya lägenheter planeras på Arkövägen nära Kärrtorps centrum.

I detaljplanen finns också en större förskola. Den vill man bygga i stället för Waldorfförskolan Regnbågen som ligger där i dag, vilket i så fall skulle innebära att den rivs.

Förskolan ligger i ett rött trähuset från 1950-talet på Arkövägen 2. Det är grönklassat, vilket enligt Stockholms stadsmuseum, innebär att det har ett högt kulturhistoriskt värde och att byggnaden bedöms vara särskilt värdefull.

Grönklassad. Förskolebyggnaden är från 1950-talet. Foto: Gabriel Melke

Över 800 engagerade

Rivningshotet har skapat oro och lett till protester. Föräldrarådet på förskolan har startat en namninsamling för att stoppa förslaget. Hittills har drygt 800 underskrifter skrivit på.

– Den här verksamheten är unik och utformad i tätt samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger. Den har ett ekologiskt, kulturellt och socialt värde, säger Magnus Loftsson som har sina barn Sigrún, 1, och Vigdís, 5, på förskolan.

Stadens ambition är att ersätta den småskaliga förskolan, som har ungefär 35 barn, med en större på sex avdelningar.

– Det jag blir förbannad på är att man inte förstår småskaligheten, stämningen och utemiljön här. En stor del av pedagogiken är rörelse utomhus i trädgårdsmiljön, något som forskning visar är positivt, säger Magnus Loftsson.

Mindre yta. Magnus Loftsson är kritisk till att en större förskola skulle göra gården mindre. Foto: Gabriel Melke

Byggprojektet

Planen för Arkövägen möjliggör cirka 130 bostäder (hyresrätter) i närheten av Kärrtorps centrum.

Markanvändning vid parkleken Fyrenparken föreslås ändras.

En större förskola finns i detaljplanen, vilket innebär att nuvarande Waldorfförskolan Regnbågen rivs.

Mål och syfte med projektet är bland annat att skapa en sammanhållen stadsmiljö, där den nya bebyggelsen integreras med befintlig 1950-talsbyggnad.

Källa: Stockholm stad

Visa merVisa mindre

Preliminär tidsplan

I juni 2018 antog stadsbyggnadsnämnden en startpremoria för byggprojektet.

Detaljplanen har varit på samråd mellan 9 februari och 22 mars.

Projektet granskas under tredje kvartalet i år.

Under det andra kvartalet 2022 förväntas ett antagande av projektet.

Visa merVisa mindre

Lugnare omgivning

Lisa Häggstams barn Signe, 4, och Nora, 2, började på Regnbågen i höstas.

– Det är en lugnare miljö. Vi kom från en större förskola, där det inte på något sätt är dåligt, men det blir en annan kontakt mellan oss och förskolan när det inte är lika storskaligt, säger hon.

Föräldrarna tycker att den planerade utomhusytan för den eventuella sex avdelningsförskolan är orimligt liten och att det strider mot barnens fria lek.

Foto: Gabriel Melke

Unik miljö

Regnbågens utomhusmiljö är inte det enda som uppskattas. Innanför väggarna på förskolan finns en känsla av Sverige förr och här får barnen arbeta praktiskt och konstnärligt, berätta sagor och leka med dockor.

– Som att komma in i ett hem, säger Magnus Loft.

Förskolepersonalen anser också att verksamheten fyller en viktig roll.

– Barnen får med sig det unika som trädgårdsarbetet när de lämnar, det vi har byggt upp kommer att förfalla, säger Gunilla Hydmark, skolchef på Regnbågen.