Vaccinationsmottagning. Foto: Michael Toll

Över 800 dagar av pandemi i Stockholm

Känslan hos många är att det värsta med covid­-­19 är över. Men så behöver det inte vara. Det finns en osäkerhet kring framtiden, enligt Johan Bratt, chefläkare på Region Stockholm.

  • Publicerad 05:48, 11 jun 2022

Klart är att smittan finns kvar

När coronaviruset slog till i Sverige våren 2020 blev Stockholm först, och värst, drabbat i landet. Region Stockholms chefläkare Johan Bratt minns pandemins startskede med fasa.

– Jag kommer ihåg att vi fick dramatiska rapporter från Italien. Det var en osäker och jobbig tid. Vi fick hit smittan väldigt tidigt, och väldigt kraftfullt. Våren 2020 var den värsta tiden att gå till jobbet under pandemin, säger han.

Det som förvärrade situationen var den olyckliga tidpunkten. Många stockholmare hade sportlov och befann sig utomlands innan man insåg hur omfattande virusets spridning var.

– Smittan spreds sig betydligt mer än vad vi till en början hade räknat med.

Vaccinering mot corona Foto: Stefan Källstigen

Munskydd i kollektivtrafiken: 208 dagar

Den 7 januari 2021 rekommenderas för första­ gången munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid. Rådet upphörde 1 juni 2021.

Rekommendationen infördes på nytt den
8 december 2021 innan det slopades den
9 februari 2022.

Totalt handlar det om 208 dagar med rekommendationer om att bära munskydd i kollektiv­trafiken.

Visa merVisa mindre

En unik situation

Enligt Bratt råder det inga tvivel om att vi har varit med om en unik situation och en fruktansvärd ny sjukdom som drabbat många personer och närstående.

Och dessutom har det inneburit en stor ansträngning, under en väldigt lång tid, för alla som jobbar inom hälso- och sjukvården.

Med det sagt finns det dock positiva effekter efter två års pandemi.

Enligt Johan Bratt har Stockholms sjukhus blivit effektivare, man har lyckats fyrdubbla antalet intensivvårdsplatser, digitaliseringen har fått en skjuts framåt och samarbetet mellan regionen och kommuner har blivit bättre.

Det blev inga masskonkurser

Den stora konkursvåg som väntades under coronapandemins två första år uteblev. Visst, under 2020 och 2021 var det en ökning av konkurser i Stockholms län, men inte lika stor som många befarade.

Antal konkurser under januari–april.

2018: 693

2019: 788

2020: 906

2021: 705

2022: 679

Källa: UC

Visa merVisa mindre

Osäker framtid

Antalet covid-patienter på sjukhusen är sedan en tid tillbaka på låga nivåer och viruset­ påverkar inte vardagslivet för de flesta nämnvärt. Känslan hos många är att pandemin till viss del är över.

– Det är fullt förståeligt, det här har pågått under en så lång tid. Men klart är att smittan finns kvar. Det visar sig inte minst i Stockholms avloppsvatten där nivåerna är konstanta, säger Johan Bratt.

Klart är även att Stockholmsvården fortsätter vara tungt belastad – under hela 2022. Detta då det kraft­samlas för att beta av den vårdskuld som uppkommit de senaste åren.

– Det är hög aktivitet med att kapa vårdköer. Vården
i Stockholm kommer att vara mycket ansträngd hela året ut.

Vad tror du om framtiden?

– Det är inte osannolikt med fortsatta vaccinationer under hösten, men det är Folkhälsomyndigheten som tar de besluten. Vi är i alla fall beredda att snabbt öka den kapaciteten om det skulle bli aktuellt. En lärdom vi fått är att det är extremt svårt att spekulera i och förutse vad som ska hända.

Något som inte har förändrats det minsta är råden om hur vi ska bete oss.

– Förutom att vaccinera sig är det fortfarande mycket viktigt att tvätta händerna och stanna hemma om man känner sig det minsta förkyld.

Danderyds sjukhus under pandemin. Foto: Christian Lärk

3 pandemieffekter i korthet

MER SPRIT. Försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige ökade med 13 procent under 2020 jämfört med 2019.

MER NATUR. Antalet personer som vistades ute i skog och mark ökade kraftigt under 2020-2021 jämfört med tidigare år.

FÄRRE BRÖLLOP. Under 2020 och 2021 genomfördes 26 procent färre vigslar i Sverige jämfört med åren före.

Källa: SCB

Visa merVisa mindre

10 Stockholmsnedslag i coronapandemin

27 februari 2020: Första bekräftade personen med smitta i Stockholm, en person som anlänt från Iran.

11 mars 2020: Första dödsfallet i Stockholm (och Sverige). En äldre patient som vårdades på intensivvårdsavdelning på Karolinska avlider.

19 april 2020: Rekord i covidvården – 1 099 patienter på sjukhus i Stockholm, varav 217 i intensivvård.

29 oktober 2020: Smittan ökar på nytt efter en nedgång under sommaren och hårdare regler införs i Stockholm. Nu ombeds vi bara umgås med dem vi bor med och bara gå i butiker om vi ska handla mat eller medicin.

26 december 2020: De första doserna vaccin anländer till Stockholm.

6 mars 2021: Den olagliga demonstrationen ”Tusenmannamarschen för frihet och sanning”, arrangeras i Stockholm och lockar hundratals personer som kritiserar den svenska coronastrategin.

27 oktober 2021: Folkhälsomyndigheten meddelar att en tredje dos vaccin ska ges till alla svenskar som är 16 år och äldre.

9 februari 2022: Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort, bland annat krav på deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap på restauranger.

1 april 2022: Riksdagen beslutar att covid-19 upphör att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell menar att pandemin är långt ifrån över men att vi kan leva med den på ett annat sätt än tidigare.

17 maj 2022: Totalt vårdas 117 patienter (ungefär hälften är ovaccinerade) med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Av dessa vårdas 2 i intensivvård. Sammanlagt har 5 249 personer i Stockholm dött till följd av pandemin.

Visa merVisa mindre