Översvämning. Både gator och källare, där möbler förstördes och bord flöt, drabbades av översvämningen på Enskedefältet.

Över 200 villor drabbade efter skyfallen

Bajsvatten forsade in. Över 200 villor på Enskedefältet drabbades svårt av översvämningarna, med förstörda källare som följd. Nu ska händelsen utredas.

  • Publicerad 19:15, 29 jun 2021

Översvämmade källare, med möbler, konst och inredning som måste kasseras. Av 500 villor på Enskedefältet har Trädgårdstadsföreningen fått in 210 skadeanmälningar.

– Det har varit översvämning förut men inte i den här omfattningen, säger Rolf Åsenius som företräder föreningen.

Erik Karlsson, specialist på Stockholm vatten och avfall (Svoa), säger att de nu ska utreda händelsen för att se hur framtida skador kan förebyggas.

– Avloppsledningsnätet är inte dimensionerat för att omhänderta all nederbörd och vid skyfall innebär det att dessa system blir fulla. Att dimensionera upp alla ledningar skulle bli väldigt kostsamt för stockholmarna. I Högdalen där nederbörden var som intensivast beräknas regnet återkomma var 150:e år, säger han.

Vill träffa alla

Svoa ska försöka besöka alla fastighetsägare som anmält skador till dem.

– Vårt mål är att vi ska träffa alla drabbade. Utredningen kommer ta sin tid, säger Erik Karlsson.

Stadsdelsförvaltningen tittar också på hur översvämningar kan förebyggas framåt.

– Vi går igenom alla brunnar och olika diken. Staden håller också på att ta fram en skyfallsstrategi för att se hur vi ska klara klimatförändringarna, säger Pierre Persson, chef på lokal – och stadsmiljöenheten i Enskede/Årsta/Vantör.

Trafikkontoret, som ansvarar för många av gatubrunnarna, undersöker ihop med Svoa och stadsdelen om det finns olika åtgärder som kan och behöver göras vid Enskedefältet.

– När det kommer stora mängder vatten på kort tid så är inte alla brunnar och ledningar dimensionerade för det. Det innebär att det inte skulle hjälpa med tätare rengöring och sugning av brunnarna, säger Ola Eriksson Bjärle, kommunikatör på trafikkontoret.

Läs mer: Östermalm pilotområde för hantering av skyfall

Bajs. Villaägaren fick torka upp avloppsvatten ur källaren.