Stammisar. Marcos de Leon och terriern Birk promenerar i Trolldalen varje dag. Foto: Johan Kristensen

Över 1 500 vill stoppa bostäder i Trolldalen

Kritiken var skarp från många av de boende i området när planerna på 450 nya bostäder i grönområdet Trolldalen var ute på samråd. "De kör över oss", säger Nackabon Konstantin Irina som organiserat demonstrationer mot bygget.

  • Publicerad 12:35, 14 apr 2022

VALFRÅGAN: Vilka grönområden i Nacka är det okej att bygga i?

I Trolldalen handlar det om att spränga bort berg och skog för 450 bostäder, verksamhetslokaler och förskola vid Henriksdalsbacken. Mellan den 4 februari och 17 mars var planerna ute på samråd.

Bostäder går före

Bygget kommer att ha ”påtaglig negativ påverkan” på ”riksintresset för kulturmiljövården och på lokala kulturmiljövärden och landskapsbilden”, konstaterade kommunens tjänstemän redan före samrådet. Ingreppet medför också ”en förlust av biologisk mångfald” i hela Stockholmsområdet eftersom det försvårar för organismer i både barr- och lövskog att sprida sig mellan naturområden. Men behovet av ”nya bostäder i ett centralt läge nära Stockholms innerstad” bedöms ”väga tyngre”, enligt tjänstemännen.

Konstantin Irina som är engagerade i nätverket Bevara Trolldalen håller inte med. Under samrådet knackade han dörr och delade ut blanketter utanför matbutiker tillsammans med 14 andra personer.

”Tar 200 år”

Totalt engagerade de 1 522 människor i Henriksdal, Finnberget, Kvarnholmen och Saltsjökvarn som är mot byggplanerna.

– Du kan uppföra bostäder på fem år men att skapa ett skogsområde med höga naturvärden tar 200 år. Men det känns som att de har bestämt sig redan från början. De struntar i åsikterna och kör över folk. Det är skendemokrati! säger Konstantin Irina.

Protest. Uppåt 200 personer demonstrerade den 8 december utanför Nacka stadshus mot byggplanerna i Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg. Foto: Privat

Bostäderna i Trolldalen ingår i tunnelbaneavtalet där Nacka kommun tagit på sig att bygga omkring 6 000 nya bostäder till 2030.

Socialdemokraterna var för 600 bostäder i Ryssbergen. Men i Trolldalen är de som övriga oppositionen emot byggplanerna. Alliansen tycker att bostäder och natur kan samsas.

– Alla kan inte få som de vill. Vi ska försöka tillgodose så många olika intressen som möjligt. Många behöver bostäder. Vill ni inte bygga här måste ni bygga någon annanstans, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Vill ha kvar skogen

Terriern Birk springer förbi en pinnkoja och gläfser. Han och husse Marcos de Leon, 31, promenerar från bostaden i Finnboda hamn till Trolldalen varje dag.

– Vi går här för att han kan vara lös. Hade här varit bostäder hade vi gått med koppel längs vattnet nu. Jag ser hellre att de bygger vid vattnet som strax före Kvarnholmen där det är en asfaltsplan och bevarar den här naturen.

En mamma från Henriksdal knuffar barnvagnen med sin treårige son in på en skogsstig i Trolldalen.

– Vi var lediga i dag och jag sa att vi kunde åka till Skansen eller hitta på vad han ville. Men han ville hit och ha picknick – han älskar det här stället.

Men hon är lite kluven inför byggplanerna.

– Vi kanske inte alltid vill bo i vår nuvarande lägenhet och då skulle vi gärna flytta hit om de bygger här. Samtidigt är det synd att natur försvinner.

Grönområden med byggplaner

Ryssbergen: 600 lägenheter och en större verksamhetsbyggnad. Den 21 februari 2022 sa kommunfullmäktige ja till planerna. V, MP, SD och Nackalistan röstade emot.

Trolldalen: 450 lägenheter, verksamhetslokaler och förskola föreslås.

Kraftledningsstråket, Orminge: 200 lägenheter och 115 småhus, förskola med plats för 200 barn föreslås intill Ormingeringen, Skarpövägen och planerade Skarpnäs naturreservat på delvis strandskyddad mark med rödlistade arter.

Svindersberg: 850 bostäder föreslås. Samråd i höst.

Kummelberget: Uppåt 500 arbetsplatser på 58 000 kvadratmeter på delvis strandskyddad mark föreslås.

Sarvträsk: 120 lägenheter föreslås i ett område med rödlistade fladdermöss, groddjur och fåglar.

Ältaberg: 7 500 kvadrat naturmark, däribland pulkabacken vid Storkällans begravningsplats, föreslås omvandlas till industritomt.

Visa merVisa mindre