Över 1200 lägenheter i Tyresö det senaste decenniet

1255 lägenheter har byggts i Tyresö de senaste nio åren – framför allt bostadsrätter. I år har spaden satts i marken för ytterligare 165 lägenheter.

  • Publicerad 19:47, 4 dec 2019

Statistik från SCB visar att 1255 lägenheter har byggts – och färdigställts – i flerbostadshus i Tyresö mellan år 2010 och 2018.

Framför allt är det bostadsrätter som förts upp. 870 av de 1255 lägenheterna, det vill säga 69 procent, är bostadsrätter.

En jämförelse med grannkommunerna visar att Tyresö har byggt en större andel bostadsrätter än Haninge, Botkyrka och Huddinge.

Under 2019 har ytterligare 165 lägenheter påbörjats i Tyresö kommun.

Statistiken visar färdiga lägenheter 2010-2018:

Loading…