Ovanliga salamandrar hittade vid bostadsbygge

En stor population vattensalamandrar har hittats i Louddens oljehamn som ska byggas om – nu räddas djuren. – Att få besöka en damm och se dessa ”vattendrakar” är ett fint inslag, säger Martin Ottosson på exploateringskontoret.

  • Publicerad 13:06, 27 jun 2018

Skola, idrottsanläggningar och 4 000 bostäder ska byggas när Loudden slutar vara industri och blir bostadsområde. Sex miljarder kommer det kosta att göra om oljehamnen som ligger en udde i Lilla Värtan strax öster om Stockholms frihamn på Gärdet.

Nu har staden börjat kolla ännu närmre på platsen och gör olika utredningar. Bland annat har en naturvärdesinventering gjorts, och man hittade alltså både större och mindre salamander.

– I en damm som ligger i svacka i berget hittades en stor population av större vattensalamander, säger Martin Ottosson på exploateringskontoret.

Kollar hur gamla de är

Under 2018 undersöker staden hur populationen ser ut. Hur stor den är, fördelning mellan hanar och honor och hur gamla salamandrarna är berättar Martin Ottosson.

– Vuxna salamandrar har en unik teckning på buken, som ett fingeravtryck på en människa.

Besöka ”vattendrakarna”

Den större varianten är ovanlig och finns bara på ett tiotal platser i Stockholms stad. Därför ska det i Nationalstadsparken, i närheten av Loudden, anläggas en eller två dammar. Planen är att flytta på salamandrarna under 2019 och sedan följa hur populationen utvecklas.

– Det angeläget att Louddenpopulationen får bevaras i närområdet i Nationalstadsparken. Framförallt som Louddenpopulationen kan ha funnits i området sedan lång tid tillbaka, säger Martin Ottosson och fortsätter:

– Att få besöka en damm och se dessa ”vattendrakar” är ett fint inslag för de barn och vuxna som kommer att bo eller sedan tidigare bor i stadsdelen.