RÄDDA. Det finns en oro bland äldre brukare att tvingas bli omhändertagen av ovaccinerad personal. Foto: Mostphotos

Ovaccinerade i omsorg kan stoppas

Socialnämnden i Danderyd vill utreda vad man kan göra för att stoppa ovaccinerad personal från att träffa personer i riskgrupper.

  • Publicerad 11:30, 8 okt 2021

Jag är beredd att gå långt i det här. Jag vill ställa den här frågan på sin spets.

Utredning. Socialnämndens ordförande, Carina Erlandsson (M), vill se om man kan hindra ovaccinerad personal från att ta hand om äldre. Foto: Pressfoto

Det finns en oro bland personer i riskgrupper och äldre över att bli omhändertagna av ovaccinerad vård- och omsorgspersonal. Det berättar socialnämndens ordförande, Carina Erlandsson (M).

Av bland annat den anledningen ger hon i uppdrag till socialförvaltningen att arbeta fram en lösning. I uppdraget ska man ”skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal”, skriver hon.

– Jag är beredd att gå långt i det här. Jag vill ställa den här frågan på sin spets, säger Carina Erlandsson (M).

Kan inte tvinga

Exakt vad beslutet kan leda till är dock oklart.

Förra veckan gick Liberalerna i Region Stockholm ut med att de vill ändra i smittskyddslagen, så att ovaccinerad personal ska kunna sparkas från sina jobb.

Enligt arbetsgivarorganisationen Almega får en arbetsgivare uppmuntra personal att vaccinera sig, men inte tvinga. Om en arbetsuppgift kräver att personalen är vaccinerad, kan man be att få se ett intyg.

Arbetsgivaren får däremot inte föra register över vaccinationsgraden hos anställda.

”Vi kan starkt uppmana”

Enligt Carina Erlandsson (M) handlar utredningen om att prioritera äldre.

– Jag hoppas helt enkelt att det kan leda till att äldre och sköra inte behöver träffa ovaccinerade. Det handlar för mig lite om vem som kommer först i det här. Då vill jag säkerställa att äldre prioriteras fullt ut, säger hon.

Socialdirektören på förvaltningen, Britt-Marie Ekström, meddelar att man inom kort ska gå ut med mer information om vilka åtgärder man kan vidta.

– Det vi kan göra nu är att starkt uppmana all personal i omsorgen att vaccinera sig.

Hon meddelar att personal på vård- och omsorgsboenden i Danderyd fortsatt ska bära skyddsutrustning, trots att man har lättat på vissa restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

– Det ändras inte, säger Britt-Marie Ekström.

Alexander Stalin, verksamhetschef på hemtjänstbolaget Hemtjänst Anne Stalin. Foto: Anton Kyhlbäck

Sitter i kläm

Alexander Stalin är verksamhetschef på det privata hemtjänstbolaget Anne Stalin. Han välkomnar tydligare beslut om vad man kan göra som arbetsgivare.

Han säger att han är övertygad om att de flesta i hans personal är vaccinerad.

– Men jag kan ju inte veta det. Och det är en del av grundproblemet i lagstiftningen idag. Det vi kan göra nu är bara att uppmana och underlätta att vaccinera sig.

Han bekräftar att det finns en oro bland brukare, att bli omhändertagen av ovaccinerad personal.

– Ja. Det är inte jättemånga, men visst finns det de som har tagit upp det här. Jag kan säga att min inställning i det här är att du ska vaccinera dig om du jobbar i den här branschen.