Minskning. Andelen Brommabor som de senaste tolv månaderna har blivit utsatta för brott har minskat från 25 procent till 20 procent, visar Stockholms stads trygghetsmätning för 2020. Foto: Sacharias Källdén

Otryggheten minskar bland Brommaborna

Brommabornas oro för att bli utsatta för brott har minskat från 13 till tio procent. Det visar Stockholms stads trygghetsmätning som görs var tredje år.

  • Publicerad 16:39, 23 sep 2020

Lokalpolisen och grannsamverkan har spelat in.

3 221 personer i Bromma svarade på Stockholms stads trygghetsmätning som görs var tredje år, se faktaruta. Resultatet visade att tio procent av Brommaborna har under de senaste 12 månaderna, varje dag eller någon dag i veckan, varit oroliga för att bli utsatta för brott. Det är en minskning med tre procent jämfört med förra mätningen 2017.

Allra störst skillnad syns i Ålsten. Där känner 11 procent oro för att utsättas för brott. 2017 var den siffran 28 procent. Även i Höglandet har oron minskat, där är 16 procent oroliga, till skillnad från 26 procent 2017.

I Norra och Södra Ängby har oron dock ökat med några procent.

Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, tror att en av anledningarna till att tryggheten ökat har att göra med att antalet villainbrott har minskat.

– Där har lokalpolisen gjort insatser mot stöldligor och grannsamverkan gör ett fantastiskt jobb, jag tror båda har spelat in, säger han.

Ny belysning i Mariehäll

Det syns också en minskning från förra mätningen angående de Brommabor som känner sig oroliga för att bli utsatta för brott i sitt bostadsområde. Sex procent känner sig otrygga, jämfört med åtta procent förra mätningen.

Samtidigt svarar lite mer än en fjärdedel att det finns en eller flera platser där man bor som man undviker på grund av oro att utsättas för brott. Många ser också problem med dålig belysning och mörka platser. Johan Paccamonti säger att man arbetar nära lokalpolisen för att höra vilka områden som är otrygga, samt gör egna trygghetsmätningar på olika platser i stadsdelen. Man planerar också att söka pengar för ny belysning i Annedal och Mariehäll.

Samtidigt säger han att man håller på att förbereda en ansökan om att ha ordningsvakter på fler ställen i Bromma.

– De platser vi har pratat om är kring torgen, som vid Abrahamsberg, Blackeberg och Alvik, där det varit en del hemska ungdomsrån.

Ur mätningen:

Var tredje år genomför Stockholms stad en trygghestmätning med ett frågeformulär om cirka 180 frågor som rör oro för brott samt utsatthet för brott.

5 753 Brommabor fick undersökningen, 56 procent av dessa deltog.

Antalet personer som utsatts för brott de senaste tolv månaderna har minskat från 25 till 20 procent.

Dock svarade 52 procent av de som utsatts för brott de senaste tolv månaderna att de inte anmält brottet till polisen.

Visa merVisa mindre