I vägen. Sedan den nya cykelvägen invigdes längs Kungens kurvaleden i maj så har kommunen inte lyckats få ordningen på granngrinden som öppnas rakt ut i vägen. Foto: Nils Bryntesson

Otippat väghinder väcker cykelilska i Kurvan

I våras invigdes en ny gång- och cykelväg längs Kungens kurvaleden. Det finns bara ett problem – en industrigrind öppnas rakt ut i cykelbanan.

  • Publicerad 14:47, 13 jan 2020

I samband med bygget av Förbifart Stockholm så klubbades en ny detaljplan för delar av Kungens kurva-området. Detaljplanen möjliggjorde bland annat en ny gång- och cykelväg längs Kungens kurvaleden som invigdes i maj 2019.

Men sedan invigningen har klagomål rullat in till kommunen.

En stor grind till ett industriområde vid Coop-byggnaden öppnas nämligen rakt ut i gång- och cykelbanan – och utgör en trafikfara för cyklister.

– Den fungerar som en dörr. Det går att komma förbi där men situationen är inte optimal. Den står öppen i princip hela tiden, säger Albin Frandsen, exploateringsingenjör på Huddinge kommun.

Varför står den öppen?

– Fastighetsägaren vill inte stänga den antar jag.

Nils Bryntesson är en av dem som störs av grinden.

– Den sticker ut över 90 procent över cykelvägen. Grinden är bara ett av alla mängder med tecken på att Huddinge inte är intresserad av cyklister. Hade det varit en grind som stuckit ut över en huvudled där det färdats bilar hade det dröjt maximalt en halvtimme, säger han.

Kommunen kände till grinden redan när arbetet med cykelbanan påbörjades. Man har sedan dess pratat med fastighetsägaren upprepade gånger om att byta ut grinden till den sortens grind som inte öppnas ut mot gångvägen.

Men detta har fastighetsägaren inte gått med på, enligt kommunen.

– Vi erbjöd oss att byta ut grinden mot en skjutgrind. Men det fick vi inte tillåtelse att göra av fastighetsägaren, säger Albin Frandsen.

Processen har dragit ut på tiden. I juni gjorde kommunen en tillsynsanmälan, för att kunna få fastighetsägaren att byta ut grinden, eftersom den befinner sig på kommunens fastighet när den är öppen.

I flera omgångar har kommunen försökt tvinga fastighetsägaren att byta ut grinden, men fastighetsägaren har i sin tur överklagat. Den rättsliga frågan kring saken är ännu inte avgjord. Därgör är det ännu oklart när grindproblemet kan vara löst.

– Förhoppningsvis kan vi få till en lösning så snart som möjligt.

HuddingeDirekt söker fastighetsägaren för en kommentar.