Metin Gürbüz och ordförande Håkan Karlsson på platsen som skulle kunna bli en ny 11-spelsplan på Nytorps mosse. Foto: Henrik Lindstedt

Östra Huddinge lider av för få fotbollsplaner

Sedan Skogås enda 11-spelsplan blev en rackethall har östra Huddinge haft mindre spelyta per invånare än någon annan kommundel. Nu fruktar Skogås-Trångsund FF att trängseln ska leda till spelarflykt.

  • Publicerad 10:33, 6 mar 2019

I flera år har Skogås-Trångsunds FF slagits för att få fler fotbollsplaner till Huddinges östra kommundelar. Området har inte ersatts med en ny plan trots att 11-spelsplanen på Skogås IP för några år sedan blev rackethall.

För ungefär ett år sedan startade klubben initiativet Planoffensiven för att sätta press på kommunen att agera.

– Vi får hålla nere på träningstiderna, träningstillfällena och ytorna, säger Håkan Karlsson, ordförande i Skogås-Trångsunds FF, som är orolig för att klubben ska tappa spelare på grund av planbristen.

Enligt Stockholms fotbollsförbund saknas i dagsläget 2,4 fotbollsplaner i kommunen och i östra delarna är behovet störst.

Skogås är den enda av av de sju kommundelarna som inte har en 11-spelsplan i dagsläget. Och i Trångsund finns en. I båda områdena tillsammans bor det i dag drygt 4600 barn i åldrarna 6–19. Snittet i kommunen är en 11-spelsplan per 2900 barn.

En ny plan planeras

Kommunen är medveten om bristen och i kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 har pengar avsatts för att bygga två nya 11-spelsplaner i kommunen – en i Skogås/Trångsund och en i Snättringe.

Den i Snättringe kan börja byggas redan i år på Snättringe IP, men i Skogås/Trångsund riskerar det att dra ut på tiden.

– Från början var planen att anlägga en i Sjötorpsparken, men det visade sig att detaljplanen inte medgav det. Det är parkmark. Det var en miss helt enkelt, säger Malin Danielsson (L), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Lägger vi en plan i Entré Skogås så är det bara Skogåsungdomar som kommer gå dit. Det finns det inte en ungdom från Trångsund som skulle

I en ny utredning som kommunen har tagit fram finns två alternativ, antingen en till 11-spelsplan på Nytorps mosse eller en plan intill Nynäsvägen, i det som ska bli det nya området Entré Skogås.

Miljoner från Boverket

Det är mycket som pekar mot att kommunen kommer välja det senare alternativet.

– Fördelen med Entré Skogås är att där går den att anlägga ganska omgående. En annan fördel är att vi då skulle få ett bidrag från Boverket på 7 miljoner kronor. Det finns också fördelar med Nytorps mosse, där föreningen har sin verksamhet idag. Målet är att vi ska kunna börja bygga en ny 11-spelsplan i området så snart som möjligt, säger Danielsson.

Boverkets bidrag går till projekt inom socioekonomiskt utsatta områden, som Skogås. Eftersom Nytorps mosse ligger några meter från Skogåsgränsen på Trångsundssidan kan Boverket inte betala ut pengarna.

Onödig byråkrati, tycker fotbollsklubben, som anser att Nytorps Mosse är den bästa platsen för integrationen mellan de två områdena.

"Bara Skogåsungar kommer gå dit"

– Nytorps Mosse ligger ju helt perfekt egentligen. Skogås finns på den ena sidan och Trångsund på den andra och här möts allihop. Lägger vi en plan i Entré Skogås så är det bara Skogåsungdomar som kommer gå dit. Det finns det inte en ungdom från Trångsund som skulle, säger Metin Gürbüz, lagledare.

För klubben är det bättre om all verksamhet kan samlas på en plats och på Nytorps mosse finns dessutom redan omklädningsrum och parkeringar.

Eftersom det råder dåliga markförhållanden på mossen skulle däremot en sådan placering vara extra dyr. Den gamla våtmarken kan dessutom behöva avvattnas, vilket skulle dra ut på tiden flera år.

Kommunen väntas fatta beslut om var den nya planen ska anläggas senare i vår.