POLITIKER. Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Foto: Sacharias Källdén

Östlin (S): "Vi är beredda att skjuta till mer pengar"

I takt med att polisens arbete utvecklas, och de kommer åt de kriminella nätverken på sätt som inte gått tidigare, vill kommunen möta deras arbete. Bland annat kan det röra sig om mer pengar till socialtjänsten, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsen ordförande.

  • Publicerad 07:00, 14 nov 2021

– Min bild var att när vi gick in med den här ambitionshöjningen kommer det på sikt leda till fler personer som vill hoppa av kriminalitet. När man vänder på stenar blir det ofta fler, inte färre, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Det statliga stödet för avhopparverksamhet ligger på 15 miljoner kronor för hela landet. I Huddinge kommun räknar man med att varje avhoppare kostar kommunen ungefär 1,5 miljoner kronor. Det statliga stödet skulle alltså inte ens räcka för att täcka Huddinges kostnader.

– Det är väldigt märkligt att vi inte får mer resurser och hjälp från staten. Hela samhället drar stora ekonomiska fördelar av att vi hjälper en person, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i grannkommunen.

Ebba Östlin håller med Daniel Dronjak om att det också finns stora vinster med att lägga pengar på avhopparverksamhet.

– Att flytta någon som har en hotbild mot sig är oftast den största investeringen, men det är givet att lägga resurser på. Ändå kommer det aldrig räcka. Men när vi plockar den här personen från gatan sparar vi både pengar och resurser längre fram, säger hon.

Kan behövas mer resurser

Politiken har tidigare beslutat om ett tillskott till socialtjänsten om sex miljoner kronor för ett resursteam på socialtjänsten som ska arbeta mot just kriminella avhoppare. Men mer kan komma att bli aktuellt.

– Vi är beredda att skjuta till mer pengar till socialtjänsten om vi vet att de går till rätt insatser. Historiskt sett har det inte funnits en tillförlitlighet till ledningen för att göra det, men det gör det nu, säger Ebba Östlin.