Klassiker. Pelarna i nygamla Östermalmshallen är nymålade i originalfärgen. Foto: Jannie Flodman

Östermalms saluhall försenas ytterligare

Det blir ingen nyöppning av Östermalms saluhall tidig sommar 2019 som det var tänkt. Nu siktar man i stället på slutet av året.

  • Publicerad 15:29, 13 nov 2018

Östermalms saluhall genomgår en grundläggande renovering och samtidigt återställs den klassiska saluhallen till hur den såg ut när den uppfördes 1888.

Flera gånger har nyinvigningen skjutits upp. Senast StockholmDirekt skrev var siktet inställt på att öppna tidig sommar 2019 men i en ny lägesrapport framkommer det att hallen kan öppna först i slutet av nästa år.

Här växer nygamla Östermalmshallen fram

Bland annat beror det på att den har visat sig vara i sämre skick än vad tidigare provtagningar visat och fler åtgärder har varit nödvändiga. Dessutom har delar som inte ursprungligen inte ingick i omfattningen varit tvungna att renoveras och "varsamhetsperspektivets inverkan på rivning underskattats".

– Vi behöver helt enkelt mer tid eftersom vi har väldigt mycket arbeten kvar, det är svårt att peka på någon enskild orsak, säger Olle Henriksson, projektledare på fastighetskontoret.

Den tillfälliga saluhallen ute på torget har bygglov till juni 2019, vilket behöver förlängas. Man planerar att ta ner den våren 2020. Samtliga som idag har verksamhet där ska flytta tillbaka in i den nygamla saluhallen så fort den står klar.

Efter grannars klagan – Östermalms saluhall blir försenad i ett år

Förutom förseningar har projektet även brottats med skenande kostnader. Den ursprungliga prislappen på 635 miljoner kronor har nu räknats om till hela 980 miljoner kronor. Men det kan bli ännu dyrare. "Projektet jobbar intensivt med kostnadsoptimering men då konsekvenserna av samtliga påverkande faktorer ännu inte är helt klarställda finns en risk för ett ökat medelsbehov jämfört med reviderat genomförandebeslut" står det i lägesrapporten.

Fördyrningar gång på gång

Så här har den beräknade slutkostnaden räknats upp under renoveringsåren.

2016: 725 miljoner kronor

2017: 760 miljoner kronor

2018: 980 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre