Dianagården. Micasa Fastigheter som äger huset utreder vad fastigheten ska användas till framöver. Målsättningen är att kunna erbjuda någon boendeform för äldre. Foto: Katja Annola

Östermalm får boende för nyanlända

Ett nytt genomgångsboende för nyanlända planeras öppna i Hjorthagen i höst.

  • Publicerad 16:29, 29 jan 2019

Dianagården i Hjorthagen var tidigare ett vård- och omsorgsboende som avvecklades hösten 2018. Anledningen var att lokalerna enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer inte ansågs lämpliga för ett äldreboende. Sedan dess har en förskola tillfälligt använt några av husets lägenheter medan deras ordinarie lokaler renoverats.

Men lokalerna kommer inte stå tomma efter att förskolan återvänt till sin vanliga adress.

– Under tiden som fastighetsägaren Micasa Fastigheter utreder vad huset ska användas till i framtiden erbjuder vi nyanlända att bo här tillfälligt i så kallade genomgångsbostäder, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder till nyanlända.

För små toaletter – äldreboendet på Östermalm kan stängas

Förskolan väntas flytta ut till sommaren och preliminär inflyttning i de 48 lägenheterna sker i september.

– Det handlar om ettor på omkring 30 kvadratmeter, så det är små familjer, ensamstående med barn och ensamhushåll som flyttar in. Sedan är målsättningen självklart att människorna ska integreras i samhället till en egen försörjning och bostad, berättar Mölgård.

Boende i området kommer i god tid innan inflyttningen bjudas in till ett öppet hus där det finns möjlighet att ställa frågor och få information.

– Jag hoppas att man kommer tillbaka och träffar sina nya grannar när de flyttat in. Vid öppet hus brukar det alltid finnas representanter från olika föreningar och civilsamhället dit man kan anmäla om man vill vara med och välkomna sina nya grannar, säger Mölgård.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android