Barnen på Östermalm ökar med 28 procent de kommande sju åren. Foto: Arkivbild

Östermalm behöver 2 000 nya skolplatser

Det börjar bli trångt i Östermalms skolor. De kommande åren behövs nästan 2 000 nya skolplatser – men flera av de stora skolprojekten dröjer.

  • Publicerad 06:35, 24 feb 2018

Östermalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med 28 procent de kommande sju åren. Det är en av de största relativa ökningarna i hela stan.

I Norra Djurgårdsstaden sker den största ökningen. Tillsammans med Södra Värtan och Smedsbacken väntas en ökning med 1 263 barn.

Löser platsbrist med paviljonger

Tillväxten ställer höga krav på stadens skolbolag SISAB, som måste skapa 1 984 nya skolplatser på Östermalm de kommande åren. Anledningen är den ökande befolkningen, men också det ökade antalet elever som pendlar in till stadsdelen.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – artikel fem i serien handlar om trängseln i skolan. Här kan du läsa alla tidigare artiklar.


Att få plats med alla unga innebär ett avancerat pussel för Stockholms stad. Den planerade Bobergsskolan i Norra djurgårdsstaden öppnar 2019, men täcker bara knappt hälften av behovet. I Södra Värtan/Valparaiso finns planer på en skola med 600 elevplatser, men den skolan kan vara klar först 2024. Ett annat alternativ är att bygga ut skolan i Hjorthagen och Östermalmsskolan, men även det dröjer minst sju år.

För att inte drabbas av akut platsbrist kan staden behöva bygga tillfälliga paviljonger, bland annat vid Hjorthagen och Gärdesskolan.

– Som gammal arkitekt vill jag gärna se stora skolpalats, men ibland får man använda sig av paviljonger i övergångsperioderna. De är välplanerade och jättefina invändigt men de ska inte stå där i mer än fem tio år. Det är en undantagslösning, säger Olle Burell (S).

Gärdesskolan byggs ut med paviljonger.

Förslag om distansundervisning

En annan lösning som diskuteras är distansundervisning, en metod som vanligtvis inte tillåts enligt skollagen. I stadens lokalförsörjningsplan föreslås metoden som ett sätt att ”minska beroendet av lokaler” men enligt Olle Burell (S) finns inga konkreta planer på att genomföra metoden under de närmaste åren.

– Vi ska använda digitaliseringens möjligheter men distansundervisning kan inte ersätta de stora byggbehoven, säger han.